18/05/2024 - 7:01 AM

Lịch phát sóng Cinemax 25/4/2024

Lịch phát sóng Cinemax 25/4/2024

02:10:00AQUA TEEN FOREVER: PLANTASM : ĐỘI THIẾU NIÊN AQUA BẤT DIỆT: BÓNG MA THỰC VẬT
03:30:00BALLERS S4 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 4
04:00:00BALLERS S4 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 4
04:25:00ROAD TRIP : MỘT CHUYẾN ĐI
06:00:00THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
07:50:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
08:20:00R.I.P.D. 2: RISE OF THE DAMNED : SỞ CẢNH SÁT MA PHẦN 2: SỰ TRỖI DẬY CỦA KẺ BỊ NGUYỀN RỦA
10:05:00GRAVITY : TRỌNG LỰC
11:35:00DUNKIRK
13:20:00KILLERS : SÁT THỦ
15:00:00RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
16:55:00GENIE : THẦN ĐÈN
18:25:00PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
20:10:00COLLATERAL DAMAGE : TỔN THẤT NGOÀI DỰ KIẾN
22:00:00RICHARD JEWELL
Lịch phát sóng Cinemax 25/4/2024