14/04/2024 - 9:10 PM

Lịch phát sóng HTV3

HTV3 là Kênh truyền hình dành cho Thanh thiếu niên và nhi đồng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lịch phát sóng kênh HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:35 Vui cùng Koro 00:50 Lựa chọn của tôi 01:05 Kỳ nghỉ giữa tuần 01:30 Cuộc sống quanh ta 01:45 Không gian sống 02:00 Biệt đội phấn trắng 02:15 Giáo dục hướng nghiệp 02:35 Sắc màu cuộc sống 03:15 Vườn sao mai 03:30 Góc nhỏ kỳ diệu 03:45 Sao nhập ngũ 04:45 Đi an toàn về hạnh phúc 05:00 Nghệ …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:40 Mỗi ngày một điều hay 00:55 Hô biến 01:20 Không gian sống 01:35 Kỳ nghỉ giữa tuần 02:00 Cuộc sống quanh ta 02:15 180 độ xanh 02:30 Giáo dục hướng nghiệp 02:50 Thanh xuân tỏa sáng 03:00 Góc nhỏ kỳ diệu 03:15 Sao nhập ngũ 04:15 Tôi tuổi teen 05:05 Du lịch cuộc sống 05:20 Cuộc sống quanh ta …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:40 Mỗi ngày một điều hay 00:55 Hô biến 01:20 Không gian sống 01:35 Kỳ nghỉ giữa tuần 02:00 Cuộc sống quanh ta 02:15 180 độ xanh 02:30 Giáo dục hướng nghiệp 02:50 Thanh xuân tỏa sáng 03:00 Góc nhỏ kỳ diệu 03:15 Sao nhập ngũ 04:15 Tôi tuổi teen 05:05 Du lịch cuộc sống 05:20 Cuộc sống quanh ta …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:20 La cà phố 00:35 Chiến thắng cùng con 01:05 Cầu vồng đa sắc 01:20 Gia định muôn mặt 01:50 A bạn đây rồi 02:05 7 Nụ cười Xuân 03:05 Bí mật kệ đồ chơi 03:20 Mẹ ơi con lên tivi 04:20 Cuộc sống xanh 04:35 Gõ cửa âm nhạc 05:05 Cầu vồng đa sắc 05:20 Gia định muôn mặt …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:35 Mỗi ngày một điều hay 00:50 Hô biến 01:15 Kỳ nghỉ giữa tuần 01:40 Cuộc sống quanh ta 01:55 Không gian sống 02:15 180 độ xanh 02:30 Giáo dục hướng nghiệp 02:50 Thanh xuân tỏa sáng 03:00 Góc nhỏ kỳ diệu 03:15 Sao nhập ngũ 04:15 Đi an toàn về hạnh phúc 04:30 Sắc màu cuộc sống 05:10 Nghệ …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Cầu vồng đa sắc 00:45 Kiến thức cuộc sống 01:00 Nào ta cùng vui 01:15 Siêu thị cười 01:45 Vườn sao mai 02:00 Tôi tuổi teen 02:50 7 Nụ cười Xuân 03:50 A bạn đây rồi 04:05 Cuộc sống xanh 04:25 Đi an toàn về hạnh phúc 04:40 Ống nhòm nhí 05:05 Gõ cửa âm nhạc 05:35 La cà …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Nhóc cưng siêu đẳng 01:30 Vườn sao mai 01:45 Giáo dục hướng nghiệp 02:05 Du lịch cuộc sống 02:20 180 độ xanh 02:35 Không gian sống 02:50 La cà phố 03:05 Gia đình muôn mặt 03:35 Thay lời muốn nói 04:05 Việt Nam đi là ghiền 04:15 Vườn âm nhạc 05:15 Du lịch cuộc sống 05:30 Giáo dục hướng …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/3/2024

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:20 La cà phố 00:35 Chiến thắng cùng con 01:05 Cầu vồng đa sắc 01:20 Gia định muôn mặt 01:50 A bạn đây rồi 02:05 7 Nụ cười Xuân 03:05 Bí mật kệ đồ chơi 03:20 Mẹ ơi con lên tivi 04:20 Cuộc sống xanh 04:35 Gõ cửa âm nhạc 05:05 Cầu vồng đa sắc 05:20 Gia định muôn mặt …

Chi tiết