31/01/2023 - 1:58 PM

Lịch phát sóng HTV

Lịch phát sóng HTV3 ngày 3/2/2023

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:10 Những hộp quà xinh 00:35 Phim Tình như vô hình 01:20 Vườn sao mai 01:35 Góc nhỏ diệu kỳ 01:50 Ngạc nhiên chưa 02:15 A! Bạn đây rồi 02:30 Phim Nữ hoàng trả giá 03:15 Phim Cưới chồng cho vợ 04:00 Micro kết nối 04:15 Đi an toàn về hạnh phúc 04:30 Mỗi ngày một điều hay 04:45 Vườn …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 2/2/2023

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:10 Những hộp quà xinh 00:35 Phim Tình như vô hình 01:20 Vườn sao mai 01:35 Góc nhỏ diệu kỳ 01:50 Ngạc nhiên chưa 02:15 A! Bạn đây rồi 02:30 Phim Nữ hoàng trả giá 03:15 Phim Cưới chồng cho vợ 04:00 Âm sắc Việt 04:15 Đi an toàn về hạnh phúc 04:30 Mỗi ngày một điều hay 04:45 Vườn …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 1/2/2023

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:10 Những hộp quà xinh 00:35 Phim Tình như vô hình 01:20 Vườn sao mai 01:35 Góc nhỏ diệu kỳ 01:50 Ngạc nhiên chưa 02:15 A! Bạn đây rồi 02:30 Phim Nữ hoàng trả giá 03:15 Phim Cưới chồng cho vợ 04:00 Micro kết nối 04:15 Đi an toàn về hạnh phúc 04:30 Mỗi ngày một điều hay 04:45 Vườn …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV3 ngày 31/1/2023

Lich phat song HTV3 www.lichtruyenhinh.com

00:10 Những hộp quà xinh 00:35 Phim Tình như vô hình 01:20 Vườn sao mai 01:35 Góc nhỏ diệu kỳ 01:50 Ngạc nhiên chưa 02:15 A! Bạn đây rồi 02:30 Phim Nữ hoàng trả giá 03:15 Phim Cưới chồng cho vợ 04:00 Âm sắc Việt 04:15 Đi an toàn về hạnh phúc 04:30 Mỗi ngày một điều hay 04:45 Vườn …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 3/2/2023

Lich phat song htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Tạp chí Quyền Anh 00:30 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Giáo dục & hướng nghiệp 02:20 Trong thế giới xe 02:40 Phim tài liệu: Hành trình tương lai 03:00 Siêu thị cười: Kế hoạch giảm cân 03:30 Phim truyện Bồ Đào Nha: Mặt nạ ký ức 05:02 Thể dục cơ bản 05:12 Yoga 05:20 Bài tập dưỡng sinh …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 2/2/2023

Lich phat song htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Cải lương: Cơn mê cuối cùng 02:40 Phim tài liệu: Kể chuyện lá trung quân 03:00 Những biểu tượng sống của hành tinh 03:30 Phim truyện Bồ Đào Nha: Mặt nạ ký ức 05:02 Thể dục cơ bản 05:12 Yoga 05:20 Bài tập dưỡng sinh nâng cao sức khỏe 05:30 Tạp chí Bóng …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 1/2/2023

Lich phat song htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Truyền hình Công nhân – Công đoàn 02:20 Học Bác hôm nay 02:40 Phim tài liệu: Ông thầu khoán Biệt động Sài Gòn 03:00 Jumaji – động vật hoang dã trong đô thị 03:30 Phim truyện Bồ Đào Nha: Mặt nạ ký ức 05:02 Thể dục cơ bản 05:12 Yoga 05:20 Bài tập …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 31/1/2023

Lich phat song htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Cải lương 02:30 La cà phố 02:40 Phim tài liệu: Ông thầu khoán Biệt động Sài Gòn 03:00 Năng lực phi thường 03:30 Phim truyện Bồ Đào Nha: Mặt nạ ký ức 05:02 Thể dục cơ bản 05:12 Yoga 05:20 Bài tập dưỡng sinh nâng cao sức khỏe 05:30 Muôn màu thể thao …

Chi tiết