20/07/2024 - 4:50 PM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1

Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp là đài phát thanh – truyền hình được quản lý bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 22/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Tòa án lương tâm 2 – Tập 14, 15 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 11 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Theo dấu Alexandre Yersin – Tập 2 03g00Lửa Tài Tử Miệt Vườn 03g45Phim VN: Vó ngựa trời Nam -Tập 2 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Sống chậm 06g00Sáng Miền Tây 06g30Thể …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 21/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Tòa án lương tâm 2 – Tập 13 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 10 02g15Phim tài liệu: Tổ quốc nhìn từ biển 02g45Ký sự: Theo dấu Alexandre Yersin – Tập 1 03g00Phim NN: Lưu Công kỳ án – Tập 20 03g45Phim VN: Vó ngựa trời Nam -Tập 1 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 20/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Tòa án lương tâm 2 – Tập 11, 12 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 9 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Shangrila thiên đàng miền hạ giới – Tập 28 03g00Phim NN: Lưu Công kỳ án – Tập 19 03g45Phim VN: Nợ đời -Tập cuối 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Dọc đường …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 19/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Tòa án lương tâm 2 – Tập 9, 10 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 8 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Shangrila thiên đàng miền hạ giới – Tập 27 03g00Phim NN: Lưu Công kỳ án – Tập 18 03g45Phim VN: Nợ đời -Tập 16 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Sống chậm …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 18/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Tòa án lương tâm 2 – Tập 7, 8 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 7 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Shangrila thiên đàng miền hạ giới – Tập 26 03g00Phim NN: Lưu Công kỳ án – Tập 17 03g45Phim VN: Nợ đời -Tập 15 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp – Nông …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 15/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Tòa án lương tâm 2 – Tập 1, 2 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 4 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Shangrila thiên đàng miền hạ giới – Tập 23 03g00Lửa Tài Tử Miệt Vườn 03g45Phim VN: Nợ đời -Tập 12 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Sống chậm 06g00Sáng Miền Tây 06g30Thể …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 14/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Đồng tiền đen – Tập cuối 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 3 02g15Phim tài liệu: Tổ quốc nhìn từ biển 02g45Ký sự: Shangrila thiên đàng miền hạ giới – Tập 22 03g00Phim NN: Lưu Công kỳ án – Tập 14 03g45Phim VN: Nợ đời -Tập 11 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 13/7/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Đồng tiền đen – Tập 27, 28 01g30Phim VN: Con gái ông trùm – Tập 2 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Shangrila thiên đàng miền hạ giới – Tập 21 03g00Phim NN: Lưu Công kỳ án – Tập 13 03g45Phim VN: Nợ đời -Tập 3 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Dọc đường đất nước …

Chi tiết