04/03/2024 - 2:36 AM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1

Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp là đài phát thanh – truyền hình được quản lý bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 4/3/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 20, 21 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 12 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Về quê biển Trà Vinh- Tập 2 03g00Lửa Tài Tử Miệt Vườn 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 57 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Sống chậm 06g00Sáng Miền Tây …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 3/3/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 18, 19 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 11 02g15Phim tài liệu: Tổ quốc nhìn từ biển 02g45Ký sự: Về quê biển Trà Vinh- Tập 1 03g00Phim NN: Vân tương truyện – Tập 25 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 56 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 29/2/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 12, 13 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 8 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Vùng biên giới no ấm – Tập 2 03g00Phim NN: Vân tương truyện – Tập 22 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 53 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp – …

Chi tiết

Lịch phát sóng Đồng Tháp 1 ngày 27/2/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 8, 9 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 7 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Về đảo ngọc Phú Quốc – Tập 6 03g00Phim NN: Vân tương truyện – Tập 20 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 51 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Sống …

Chi tiết

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 26/2/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 6, 7 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 6 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Về đảo ngọc Phú Quốc – Tập 5 03g00Lửa Tài Tử Miệt Vườn 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 50 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Sống chậm 06g00Sáng Miền …

Chi tiết

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 25/2/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 4, 5 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 5 02g15Phim tài liệu: Tổ quốc nhìn từ biển 02g45Ký sự: Về đảo ngọc Phú Quốc – Tập 4 03g00Phim NN: Vân tương truyện – Tập 19 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 49 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT …

Chi tiết

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 24/2/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 2, 3 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 4 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Về đảo ngọc Phú Quốc – Tập 3 03g00Phim NN: Vân tương truyện – Tập 18 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 48 04g30Ca nhạc 05g30Đài hiệu, GTCT 05g35Toàn cảnh nông nghiệp 05g50Dọc …

Chi tiết

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 23/2/2024

Lich phat song truyen hinh dong thap wwwlichtruyenhinhcom

00g00Phim NN: Nội gián ATF – Tập cuối 00g45Phim NN: Không khoan nhượng – Tập 1 01g30Phim VN: Đôi mắt của trái tim – Tập 3 02g15Hồ sơ mật 02g45Ký sự: Về đảo ngọc Phú Quốc – Tập 2 03g00Phim NN: Vân tương truyện – Tập 17 03g45Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 2-Tập 47 04g30Ca nhạc 05g30Đài …

Chi tiết