31/01/2023 - 1:09 PM

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng kênh HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 29/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 01:45 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 03:15 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 04:00 Giải …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 02:30 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 04:00 Giải trí …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 04:00 Chương trình du …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng 02:30 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 04:00 Giải trí Việt Nam – Kỳ …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng 01:45 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ 02:30 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 03:15 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 04:00 Chương trình cộng đồng – …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Con sáo xuống núi 01:00 Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Nữ cái bang ăn Tết 01:45 Giải trí Việt Nam – Sóng 23 02:30 Giải trí Việt Nam – Sóng 23 03:15 Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Canh vợ 04:00 Giải trí …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 01:45 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 03:15 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 04:00 Giải …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21/1/2023

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 02:30 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 04:00 Giải trí …

Chi tiết