08/10/2022 - 1:11 AM

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng kênh HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 9/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 03:15 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 04:00 Giải trí Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 8/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Việt Nam -Tài tiếu tuyệt: Mùa 6 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 02:30 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Sứ mệnh trái tim 04:00 Giải trí Việt Nam – …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 7/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Sứ mệnh trái tim 04:00 Chương trình du lịch – …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 6/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 02:30 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Sứ mệnh trái tim 04:00 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 5/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 02:30 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Sứ mệnh trái tim 04:00 Giải trí Việt Nam – …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 4/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2022 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Sứ mệnh trái tim 04:00 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 3/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo 02:30 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6 03:15 Phim truyện Trung Quốc – Sứ mệnh trái tim 04:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 2/10/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu 01:45 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 03:15 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 04:00 Giải trí Việt …

Chi tiết