27/05/2022 - 6:11 AM

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng kênh HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 29/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Phim tài liệu Hàn Quốc – Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 03:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 02:30 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng 04:00 Giải trí Việt Nam – Tài …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 02:30 Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng 04:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 5 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 02:30 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng 04:00 Giải trí Việt Nam – Ăn đi …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Việt Nam – Ai là số 1? 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 02:30 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 5 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng 04:00 Giải trí Việt Nam – Kỳ án …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng 04:00 Phim tài liệu Hàn Quốc …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Phim tài liệu Hàn Quốc – Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 03:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21/5/2022

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể 01:00 Phim truyện Trung Quốc – Tân anh hùng xạ điêu 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14 02:30 Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng 04:00 Giải trí Việt Nam – Tài …

Chi tiết