04/03/2024 - 1:31 AM

Lịch phát sóng HTV2

HTV2 là Kênh Giải trí tổng hợp. Đây là kênh truyền hình hợp tác giữa Công ty cổ phần Vie Channel và Ban Biên tập các kênh truyền hình Số & Cáp

Lịch phát sóng HTV2 ngày 3/3/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Trà mã huyền bí 01:00 Phim: Cuộc chiến thượng lưu II 01:45 Tài tiếu tuyệt – Mùa 6 02:30 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 03:30 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 04:00 Siêu thử thách 04:45 Kỳ án Đông Tây kim cổ 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Tài tiếu …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 2/3/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Bếp vui bùng vị 01:00 Phim: Cuộc chiến thượng lưu II 01:45 Siêu thử thách 02:30 Kỳ án Đông Tây kim cổ 03:15 Phim: Váy cưới của em 04:00 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 04:20 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 8 04:45 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 05:45 Tiếp sóng …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 1/3/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 8 01:00 Phim: Bữa tiệc báo thù 01:45 Phim: Đóa hoa tham vọng 02:30 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 03:15 Phim: Váy cưới của em 04:00 Siêu thử thách 04:45 Tài tiếu tuyệt – Mùa 6 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Kỳ án Đông Tây kim cổ …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 29/2/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Tài tiếu tuyệt – Mùa 6 01:00 Phim: Bữa tiệc báo thù 01:45 Phim: Đóa hoa tham vọng 02:30 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 8 02:50 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 03:15 Phim: Váy cưới của em 04:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 04:45 Bếp vui bùng vị 05:45 Tiếp …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28/2/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 01:00 Phim: Bữa tiệc báo thù 01:45 Phim: Đóa hoa tham vọng 02:30 Bếp vui bùng vị 03:15 Phim: Váy cưới của em 04:00 Kỳ án Đông Tây kim cổ 04:45 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 8 05:15 Trà mã huyền bí 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27/2/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Siêu thử thách 01:00 Phim: Bữa tiệc báo thù 01:45 Phim: Đóa hoa tham vọng 02:30 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 03:15 Phim: Váy cưới của em 04:00 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 8 04:20 Trà mã huyền bí 04:45 Tài tiếu tuyệt – Mùa 6 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Tài …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26/2/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Siêu thử thách 01:00 Phim: Bữa tiệc báo thù 01:45 Phim: Đóa hoa tham vọng 02:30 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 03:15 Phim: Váy cưới của em 04:00 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 8 04:20 Trà mã huyền bí 04:45 Tài tiếu tuyệt – Mùa 6 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Tài …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/2/2024

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Trà mã huyền bí 01:00 Phim: Bữa tiệc báo thù 01:45 Tài tiếu tuyệt – Mùa 6 02:30 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16 03:30 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 04:00 Siêu thử thách 04:45 Kỳ án Đông Tây kim cổ 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Tài tiếu tuyệt …

Chi tiết