20/07/2024 - 3:42 PM

Lịch phát sóng Cinemax 5/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 5/5/2024

00:05:00QUEENPINS : NHỮNG BÀ TRÙM TỘI PHẠM
01:55:00BORED TO DEATH S2 : CHÁN MUỐN CHẾT 2
02:20:00THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
04:15:00THE GRUDGE 2 : HẬN THÙ PHẦN 2
05:00:00BALLERS S4 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 4
05:30:00BALLERS S4 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 4
07:00:00THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH
09:35:00THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
11:30:00THE PRESTIGE : MÀN CAO TRÀO
13:40:00BLOOD DIAMOND : KIM CƯƠNG MÁU
16:05:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:35:00THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
18:10:00PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
19:55:00SHOOTER : XẠ THỦ
22:00:00INVICTUS : BẤT KHUẤT
Lịch phát sóng Cinemax 5/5/2024