13 May, 2021

Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:05 Phim Việt Nam: Không chùn bước – T.37+38 01:30 Sức khỏe của bạn 01:45 Khởi nghiệp xanh 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Phim Việt Nam: Nghiệp sinh tử – P2 – Tập 33 03:25 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng – T.5 04:15 Giải trí truyền hình: …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:00 Phim Việt Nam: Không chùn bước – T.35+36 01:30 Chuyện hôm nay 01:45 Phóng sự 02:00 Thế giới động vật 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Phim Việt Nam: Nghiệp sinh tử – P2 – Tập 32 03:25 Trái tim nhân ái 03:50 Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng – T.4 04:15 Giải trí truyền hình: Solo cùng …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:00 Phim Việt Nam: Không chùn bước – T.33+34 01:30 Đời sống pháp luật 01:45 Phóng sự 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Phim Việt Nam: Nghiệp sinh tử – P2 – Tập 31 03:25 Chuyện cảnh giác 03:50 Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng – T.3 04:15 Giải trí truyền hình: Hãy nghe …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 13/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:00 Phim Việt Nam: Không chùn bước – T.31+32 01:30 Nông nghiệp bền vững 01:45 Quốc phòng toàn dân 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Nghiệp sinh tử – P2 – Tập 30 03:25 Phụ nữ ngày nay 03:50 Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng – T.2 04:15 Giải trí truyền hình: …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:00 Phim Việt Nam: Không chùn bước – T.27+28 01:30 Xây dựng Đảng 01:45 Chuyên đề kinh tế 02:00 Thế giới giải trí 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Nghiệp sinh tử – P2 – Tập 28 03:25 Chuyến xe nhân ái 03:50 Phim Trung Quốc: Hoa Tư Dẫn – T.78 (HẾT) 04:15 Giải trí truyền hình: Vui …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:00 Phim Việt Nam: Không chùn bước – Tập 25+26 01:30 Ký sự truyền hình: Ký sự Điện Biên – Tập 2: Rừng Đại tướng 01:45 Nhịp sống đồng bằng 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Thần tài gõ cửa 02:50 Vợ tôi là số 1 03:25 Quyền năng phái đẹp 03:50 Phim Trung Quốc: Hoa Tư Dẫn – T.77 …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 9/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:05 Phim Việt Nam: Không chùn bước – T.21+22 01:30 Sức khỏe của bạn 01:45 Khởi nghiệp xanh 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Phim Việt Nam: Nghiệp sinh tử – P2 – Tập 27 03:25 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Trung Quốc: Hoa Tư Dẫn – T.76 04:15 Giải trí truyền hình: Ca …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 8/5/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

00:00 Phim Việt Nam: Không chùn bước – T.19+20 01:30 Chuyện hôm nay 01:45 Phóng sự 02:00 Thế giới động vật 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Phim Việt Nam: Nghiệp sinh tử – P2 – Tập 26 03:25 Trái tim nhân ái 03:50 Phim Trung Quốc: Hoa Tư Dẫn – T.75 04:15 Giải trí truyền hình: Solo cùng Bolero …

Chi tiết