2:22 PM - 20/10/2021

Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 23/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ: Aladdin và cây đèn thần-P1 – T.76 00:45 Phim Croatia: Vì yêu – Tập 98 01:30 Chuyện hôm nay 01:45 Phóng sự 02:00 Thế giới động vật 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Phim Việt Nam: Canh bạc tình yêu – Tập 102 HẾT 03:25 Chuyện hậu trường 03:50 Phim Trung Quốc: Quỷ Cốc Tử – …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 22/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ: Aladdin và cây đèn thần-P1 – T.75 00:45 Phim Croatia: Vì yêu – Tập 97 01:30 Đời sống pháp luật 01:45 Phóng sự 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Tạp chí khoa học 02:40 Phim Việt Nam: Canh bạc tình yêu – Tập 101 03:25 Chuyện cảnh giác 03:50 Phim Trung Quốc: Quỷ Cốc Tử – …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 21/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ: Aladdin và cây đèn thần-P1 – T.74 00:45 Phim Croatia: Vì yêu – Tập 96 01:30 Nông nghiệp bền vững 01:45 Vì an ninh Tổ Quốc 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Canh bạc tình yêu – Tập 100 03:25 Phụ nữ ngày nay 03:50 Phim Trung Quốc: Quỷ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 20/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ: Aladdin và cây đèn thần -P1- T.73 00:45 Phim Croatia: Vì yêu – Tập 95 01:30 Ký sự truyền hình: Vùng xanh trên đảo tiền tiêu – Phú Quý 01:45 Văn minh đô thị 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Thế giới động vật 02:40 Phim Việt Nam: Canh bạc tình yêu – Tập 99 03:25 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 19/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ:Aladdin và cây đèn thần -P1- T.72 00:45 Phim Croatia:Vì yêu – Tập 94 01:30 Xây dựng Đảng 01:45 Chuyên đề kinh tế 02:00 Thế giới giải trí 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Canh bạc tình yêu – Tập 98 03:25 Chuyến xe nhân ái 03:50 Phim Trung Quốc: Quỷ Cốc Tử – T.41 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 18/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ: Aladdin và cây đèn thần-P1- T.71 00:45 Phim Croatia: Vì yêu – Tập 93 01:30 Ký sự truyền hình: Vùng xanh trên đảo tiền tiêu Phú Quý 01:45 Nhịp sống đồng bằng 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Thần tài gõ cửa 02:50 Vợ tôi là số 1 03:25 Quyền năng phái đẹp 03:50 Phim Trung …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 17/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ: Aladdin và cây đèn thần-P1 – T.70 00:45 Phim Croatia: Vì yêu – Tập 92 01:30 Sức khỏe của bạn 01:45 Khởi nghiệp xanh 02:00 Tạp chí khoa học 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Phim Việt Nam: Canh bạc tình yêu – Tập 97 03:25 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Trung Quốc: Quỷ Cốc …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 16/10/2021

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Phim Ấn Độ: Aladdin và cây đèn thần-P1 – T.69 00:45 Phim Croatia: Vì yêu – Tập 91 01:30 Chuyện hôm nay 01:45 Phóng sự 02:00 Thế giới động vật 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Phim Việt Nam: Canh bạc tình yêu – Tập 96 03:25 Chuyện hậu trường 03:50 Phim Trung Quốc: Quỷ Cốc Tử – T.38 …

Chi tiết