22/07/2024 - 11:34 AM

Lịch phát sóng Cinemax 4/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 4/5/2024

01:35:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: THOÁT KHỎI BÓNG TỐ
03:25:00COLD MOUNTAIN : NÚI LẠNH
06:00:00CAPTIVE : GIAM CẦM
07:40:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
09:15:00GRUDGE MATCH : TRẬN ĐẤU PHỤC HẬN
11:05:00COLD MOUNTAIN : NÚI LẠNH
13:35:00MEET JOE BLACK : GẶP JOE BLACK
16:30:00RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
18:25:00THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
20:05:00TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
22:00:00SHOOTER : XẠ THỦ
Lịch phát sóng Cinemax 4/5/2024