03/10/2023 - 8:54 AM

Lịch phát sóng Discovery Channel

Discovery Channel là kênh truyền hình trả tiền hàng đầu của Mỹ chuyên sản xuất các phim tài liệu về thám hiểm, khoa học, công nghệ, lịch sử, thiên nhiên.

Lịch phát sóng Discovery 5/10/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

01:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 02:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 03:25:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT 04:20:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 05:10:00 SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG 06:00:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 07:00:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC 07:25:00 UNWRAPPED (S14) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 4/10/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG 01:35:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 02:30:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI 02:55:00 POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI 03:25:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ 04:20:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 05:10:00 SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 3/10/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 01:35:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING 03:25:00 DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI 04:20:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 05:10:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN 06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG 07:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 2/10/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG 01:35:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG 02:30:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 03:25:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 04:20:00 STREET OUTLAWS: RACE NIGHT IN AMERICA (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: ĐUA ĐÊM Ở MỸ 05:10:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG 05:35:00 CRIMES …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 1/10/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 01:35:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING 03:25:00 DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI 04:20:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 05:10:00 SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG 06:00:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG 07:00:00 DIRTY …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 30/9/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG 00:40:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM 01:35:00 ALIEN ENCOUNTERS IN AREA 51: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: ĐỤNG ĐỘ NGƯỜI NGO 02:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 03:25:00 THE PRICE OF GLEE (S1) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 29/9/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING 02:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC 02:55:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC 03:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 04:20:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 28/9/2023

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

01:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 02:30:00 THE TREEHOUSE GUYS (S3) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 03:25:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT 04:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG 05:10:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN 06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG 07:00:00 UNWRAPPED (S14) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC …

Chi tiết