13 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery 16/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) 02:15:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA 03:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11) 04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 15/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA 01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA 01:25:00 DEAD SILENT (S3) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI (PHẦN 3) 02:15:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 14/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7) 01:25:00 SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3) 02:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 13/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 01:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) 02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 12/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) 01:25:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC 02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 11/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA 01:25:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ 02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14) 03:55:00 THE ISLAND WITH BEAR …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 10/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3) 01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4) 02:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) 03:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7) 03:55:00 SUPERTRUCKERS …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 9/5/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8) 02:15:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA 03:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI 03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11) 04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN …

Chi tiết