3:31 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery Channel 25/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Rob Riggle: Nhà Điều Tra Toàn Cầu 3 01:25 Đào Vàng Trong Rừng 11 02:15 Ràng Buộc 1 03:05 Những Chiếc Ô Tô Đỉnh Nhất Thế Giới 3 03:55 Sự Thật Về Việc Đáp Xuống Mặt Trăng 04:45 Xe Độ Của Kindig (Phần 4) 15 05:35 Alaska: Biên Giới Cuối Cùng 1 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 24/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Tỷ Phú Ngầm: Trở Lại Thành Phố 3 01:25 Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha 3 01:50 Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha 4 02:15 Chuyến Săn Bão Táp (Phần 17) 13 03:05 Tìm Vàng Ở Biển Bering 13 03:55 Chuyến Săn Bão Táp: Huyết Thống 3 04:45 Những Người …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 23/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Jonbenet Ramsey? 0 02:15 Rob Riggle: Nhà Điều Tra Toàn Cầu 3 03:05 Cách Thức Chế Tạo (Phần 9) 18 03:30 Cách Thức Chế Tạo (Phần 10) 15 03:55 Cuộc Thi Chế Tạo Thủ Công 1 04:45 Hành Trình Khám Phá (Phần 6) 3 05:35 Alaska: …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 22/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Những Chiếc Ô Tô Đỉnh Nhất Thế Giới 3 01:25 Sự Thật Về Việc Đáp Xuống Mặt Trăng 02:15 Xe Độ Của Kindig (Phần 4) 15 03:05 Cách Thức Chế Tạo (Phần 9) 17 03:30 Cách Thức Chế Tạo (Phần 10) 14 03:55 Bậc Thầy Về Vũ Khí 8 04:45 Hành Trình …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 21/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Tỷ Phú Ngầm (Phần 2) 14 02:15 Những Người Rừng Alaska (Phần 5) 13 03:05 Cách Thức Chế Tạo (Phần 9) 16 03:30 Cách Thức Chế Tạo (Phần 10) 13 03:55 Bậc Thầy Về Vũ Khí 7 04:45 Hành Trình Khám Phá (Phần 6) 2 05:35 Alaska: Biên Giới Cuối Cùng (Phần …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 20/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 4) 4 01:25 Ràng Buộc 1 02:15 Thợ Săn Khủng Long (Phần 2) 4 03:05 Cách Thức Chế Tạo (Phần 9) 14 03:30 Cách Thức Chế Tạo (Phần 10) 12 03:55 Bậc Thầy Về Vũ Khí 6 04:45 Hành Trình Khám Phá (Phần 6) 19 05:35 Alaska: …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 19/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Chuyến Săn Bão Táp (Phần 17) 13 01:25 Tìm Vàng Ở Biển Bering 13 02:15 Chuyến Săn Bão Táp: Huyết Thống 3 03:05 Cách Thức Chế Tạo (Phần 9) 13 03:30 Cách Thức Chế Tạo (Phần 10) 11 03:55 Bậc Thầy Về Vũ Khí 5 04:45 Hành Trình Khám Phá (Phần 6) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 18/10/2021

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Rob Riggle: Nhà Điều Tra Toàn Cầu 2 01:25 Đào Vàng Trong Rừng 10 02:15 Con Người Nơi Hoang Dã 1 03:05 Những Chiếc Ô Tô Đỉnh Nhất Thế Giới 2 03:55 Bí Ẩn Của Vụ Mất Tích 04:45 Xe Độ Của Kindig (Phần 4) 14 05:35 Alaska: Biên Giới Cuối Cùng …

Chi tiết