27/05/2022 - 7:56 AM

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery 29/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 ABALONE WARS (S3) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 3) 01:25:00 THE WORLD’S BIGGEST DRUG LORD: TSE CHI LOP : ÔNG TRÙM MA TÚY LỚN NHẤT THẾ GIỚI: TẠ CHÍ LẠC 03:05:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S1) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN 03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8) 04:45:00 BODY BIZARRE (S3) : CƠ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 28/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 COVID-19: BATTLING THE DEVIL : COVID-19: CHIẾN ĐẤU VỚI ÁC QUỶ 01:25:00 EVEREST AIR (S1) : HÃNG HÀNG KHÔNG EVEREST 02:15:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM 03:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2) 03:55:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14) 04:20:00 HOW IT’S MADE …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 27/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART 01:25:00 WORLD’S GREATEST CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC Ô TÔ ĐỈNH NHẤT THẾ GIỚi 02:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) 03:05:00 THE WORLD’S BIGGEST DRUG LORD: TSE CHI LOP : ÔNG …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 26/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 GOLD IN SOUTHERN AFRICA : VÀNG Ở NAM PHI 02:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2) 03:05:00 ABALONE WARS (S3) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 3) 03:55:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15) 04:20:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15) 04:45:00 GOLD …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 25/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6) 01:25:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC 02:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD 03:05:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ 03:55:00 HOW IT’S MADE (S16) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 24/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12) 01:25:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ (PHẦN 2) 02:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12) 03:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) 03:55:00 HOW IT’S MADE (S15) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 23/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10) 00:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13) 01:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13) 01:25:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13) 01:50:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 22/5/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 ABALONE WARS (S2) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 2) 01:25:00 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT 02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON 03:05:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S1) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN 03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8) 04:45:00 BODY BIZARRE (S3) : CƠ …

Chi tiết