3 August, 2021

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery Channel 6/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16) 01:25:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY 01:50:00 HARD CELL : PIN KHỦNG 02:15:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6) …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 5/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2) 01:25:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM 02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12) 03:55:00 FISH OR DIE …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 4/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4) 01:25:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ 02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6) 03:30:00 HOW IT’S MADE …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 3/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17) 01:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING 02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12) 03:55:00 FISH …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 2/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM 01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 5) 02:15:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4) 03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 16) 03:55:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2) 04:45:00 KINDIG …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 1/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2) 01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9) 02:15:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17) 03:05:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM (PHẦN 2) 03:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11) 04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 31/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2) 01:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4) 02:15:00 DARKNESS : BÓNG TỐI 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12) 03:55:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery Channel 30/7/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4) 01:25:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH 02:15:00 KINDIG CUSTOMS (S4) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 4) 03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6) 03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12) …

Chi tiết