18/05/2024 - 8:28 AM

Lịch phát sóng Discovery Channel

Discovery Channel là kênh truyền hình trả tiền hàng đầu của Mỹ chuyên sản xuất các phim tài liệu về thám hiểm, khoa học, công nghệ, lịch sử, thiên nhiên.

Lịch phát sóng Discovery 20/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 01:35:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 02:30:00 BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 03:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 04:20:00 DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 19/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG 01:35:00 HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI 03:25:00 YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ 03:50:00 YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ 04:20:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD 05:10:00 DEADLIEST CATCH: THE VIKING …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 18/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA 00:40:00 CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH! 01:05:00 CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH! 01:35:00 THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S2) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE 02:30:00 GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG 03:25:00 GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 17/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART 01:35:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL 02:30:00 KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG 03:25:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ 04:20:00 BUILDING OFF THE GRID (S2) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 16/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

01:35:00 THIS IS MARK ROBER (S1) : ĐÂY LÀ MARK ROBER 02:30:00 EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN 03:25:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 04:20:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 05:10:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG 06:00:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 15/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN 01:35:00 DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL 02:30:00 SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI 03:25:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 04:20:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 05:10:00 GOLD RUSH (S13) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 14/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ 00:40:00 GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG 01:35:00 BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING 03:25:00 OPAL HUNTERS RED DIRT ROAD TRIP (S1) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL MIỀN ĐẤT ĐỎ 04:20:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 05:10:00 GOLD RUSH (S13) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 13/5/2024

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:40:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY 01:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY 02:30:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY 03:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU 04:20:00 DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA …

Chi tiết