08/10/2022 - 3:07 AM

Lịch phát sóng Discovery Channel

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu Discovery Channel

Lịch phát sóng Discovery 10/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 01:25:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 02:15:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 03:05:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 03:55:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG 04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY 05:35:00 TESLA’S DEATH RAY: A …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 9/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ 01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG 02:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG 03:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM 03:55:00 GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG 04:45:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 8/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG 01:00:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG 01:25:00 DEAD SILENT (S3) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI 02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 03:05:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA 03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 7/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 SUPERCAR SUPERBUILD (S2) : SIÊU XE SIÊU CẤU TẠO 01:25:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ 02:15:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ 03:05:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL 03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 04:45:00 JAWS VS KRAKEN …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 6/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP (S2) : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM 01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 02:15:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE 03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG 03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 04:45:00 GREAT …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 5/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG 01:25:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO 01:50:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO 02:15:00 THE TREEHOUSE GUYS (S2) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 03:05:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ 03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 4/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 01:25:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH 02:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG 03:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ 03:55:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 04:45:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Discovery 3/10/2022

Lich phat song Discovery Channel www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? 00:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO 01:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC 01:25:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? 01:50:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) …

Chi tiết