04/03/2024 - 2:19 AM

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

SCTV Phim Tổng Hợp là kênh phim tập hợp nhiều bộ phim kinh điển, phim tâm lý xã hội nổi tiếng và đặc sắc của Châu Á. Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 29/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 10 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 10 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 14 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 17 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 9 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 10 (Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 28/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 9 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 9 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 13 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 16 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 8 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 9 (Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 8 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 8 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 12 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 15 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 7 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 8 (Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 26/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 7 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 7 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 11 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 14 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 6 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 7 (Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 25/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 6 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 6 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 10 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 13 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 5 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 6 (Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 23/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 4 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 4 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 8 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 11 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 3 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 4 (Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 22/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 3 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 3 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 7 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 10 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 2 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 3 (Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 21/2/2024

Lich phat song SCTV phim tong hop wwwlichtruyenhinhcom

00:00:00 NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 2 (Hàn Quốc) 01:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 2 (Việt Nam) 02:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 6 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 9 (Hàn Quốc) 04:00:00 YÊU LẠI TỪ ĐẦU -TẬP 1 (Việt Nam) 05:00:00 CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 2 (Việt …

Chi tiết