18/05/2024 - 7:29 AM

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Truyền Hình Vĩnh Long 2 giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích.

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 16/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:29 Phim truyện VN: Ngọc bích tình yêu – T.30 01:20 Phim truyện VN: Vòng tròn tội ác – T.27 02:04 Phim Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.11 02:27 Quyền năng phái đẹp 02:52 Sân khấu cải lương: Nước mắt nàng dâu 05:01 Thế giới quanh ta 05:12 Phim truyện VN: Vòng tròn tội ác – T.28 06:00 Chào …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 15/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:26 Phim truyện Việt Nam: Ngọc bích tình yêu – T.29 01:11 Phim truyện Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.26 01:54 Phim truyện Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.10 02:17 Thần tài gõ cửa 02:48 Sân khấu cải lương: Sắc đẹp nàng vô tội 05:01 Thế giới quanh ta 05:13 Phim truyện Việt Nam: Vòng tròn tội …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 14/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:28 Phim Việt Nam: Ngọc bích tình yêu – T.28 01:14 Phim Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.25 01:57 Phim Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.9 02:19 Thắp sáng niềm tin 02:49 Sân khấu cải lương: Niềm đau vô tận 05:01 Thế giới quanh ta 05:13 Phim Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.26 06:00 Chào …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 9/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:25 Phim truyện VN: Ngọc bích tình yêu – T.23 01:20 Phim truyện VN: Vòng tròn tội ác – T.20 02:04 Phim Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.4 02:27 Quyền năng phái đẹp 02:52 Sân khấu cải lương: Giấc mộng 05:01 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện VN: Vòng tròn tội ác – T.21 06:00 Chào buổi sáng …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 8/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:29 Phim truyện Việt Nam: Ngọc bích tình yêu – T.22 01:14 Phim truyện Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.19 01:57 Phim truyện Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.3 02:19 Thần tài gõ cửa 02:47 Sân khấu cải lương: Hoàng hôn không tắt nắng 05:01 Thế giới quanh ta 05:14 Phim truyện Việt Nam: Vòng tròn tội …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 7/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:29 Phim Việt Nam: Ngọc bích tình yêu – T.21 01:14 Phim Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.18 01:53 Phim Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.2 02:14 Thắp sáng niềm tin 02:44 Sân khấu cải lương: Giọt mưa thu 05:01 Thế giới quanh ta 05:12 Phim Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.19 06:00 Chào buổi …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 6/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:32 Phim truyện Việt Nam: Ngọc bích tình yêu – T.20 01:18 Phim truyện Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.17 02:01 Phim Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.1 02:26 Khát vọng mùa vàng 02:41 Đừng để hối tiếc 02:52 Sân khấu cải lương: Chàng Lúa đi lập nghiệp 05:01 Thế giới quanh ta 05:14 Phim truyện Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng Vĩnh Long 2 ngày 5/5/2024

Truyen Hinh Vinh Long 2 www.lichtruyenhinh.com

00:25 Phim truyện Việt Nam: Ngọc bích tình yêu – T.19 01:12 Phim truyện Việt Nam: Vòng tròn tội ác – T.16 01:55 Phim truyện Việt Nam: Đò xuôi vạn lý – T.60 02:18 Đoán Ca dao tìm Tục ngữ 02:47 Sân khấu cải lương: Duyên nợ của ai 05:01 Thế giới Quanh ta 05:13 Phim truyện Việt Nam: Vòng …

Chi tiết