3 August, 2021

Lịch phát sóng AXN

AXN là kênh truyền hình trả tiền thuộc sở hữu của Sony Pictures Television, được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 6 năm 1997. Đây là kênh truyền hình hành động và tội phạm, phim, hình ảnh động và phiêu lưu thực tế và chương trình thể thao lối sống

Lịch phát sóng AXN 6/8/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:25:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 02:20:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC 03:15:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3) 04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 05:05:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 5/8/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:25:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1) 03:15:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5) 04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 05:05:00 SEAL TEAM 4 : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 4/8/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:25:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1) 03:15:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5) 04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 05:05:00 SEAL TEAM 4 : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 3/8/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:25:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1) 03:15:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5) 04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 05:05:00 SEAL TEAM 4 : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 2/8/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1) 01:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1) 02:45:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8) 03:40:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 04:35:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 1/8/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

01:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1) 02:30:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3) 03:20:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1) 04:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 05:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 09:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 31/7/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:05:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1) 01:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:55:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 02:50:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1) 03:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 04:35:00 CYRIL: …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 30/7/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 02:20:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1) 03:15:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3) 04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 05:05:00 SEAL …

Chi tiết