2:18 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 25/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:35 Lính Mới (Phần 4) The Rookie (Season 4) 01:30 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11) 02:25 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11) 03:20 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) 04:15 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 24/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:20 Người Chấp Bút The Ghost Writer 02:50 Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14) America’S Got Talent (Season 14) 04:35 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1) 05:30 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera 06:00 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 23/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 01:10 Danh Sách Đen (Phần 8) The Blacklist (Season 8) 02:00 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera 02:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) 03:20 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1) 04:15 Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1) American Ninja …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 22/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) 01:20 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1) 02:15 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera 02:45 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera 03:15 Hudson & Rex (Phần 1) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 21/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) 01:25 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1) 02:20 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11) 03:15 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1) 04:10 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 20/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) 01:25 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1) 02:20 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11) 03:15 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1) 04:10 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 19/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) 01:25 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1) 02:20 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11) 03:15 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1) 04:10 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 18/10/2021

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com 1

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:15 Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 1) Csi: Vegas (Season 1) 01:10 Lính Mới (Phần 4) The Rookie (Season 4) 02:05 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera 02:35 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11) 03:30 Chiến Binh Ninja Mỹ …

Chi tiết