18/08/2022 - 12:04 PM

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 21/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 UFO 02:15:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 03:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 04:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 05:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 06:00:00 THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 20/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8) 01:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 02:20:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15) 04:10:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 05:05:00 THE BLACKLIST …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 19/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1) 03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15) 04:10:00 THE RED ROAD (SEASON …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 18/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1) 03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15) 04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 17/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1) 03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15) 04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 16/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8) 01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2) 02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1) 03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15) 04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 15/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:25:00 PANDORUM : RỐI LOẠN ẢO GIÁC 02:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12) 03:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12) 04:15:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 05:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 14/8/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

01:20:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: RA KHỎI BÓNG TỐI 03:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 04:20:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 05:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS …

Chi tiết