27/05/2022 - 6:42 AM

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 29/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 PANDORUM : RỐI LOẠN ẢO GIÁC 02:35:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8) 03:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 04:20:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 05:10:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 28/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

01:35:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 02:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 03:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2) 04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4) 05:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 27/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 01:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 02:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2) 03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4) 04:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 26/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 01:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 02:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2) 03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4) 04:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 25/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 01:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 02:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2) 03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4) 04:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 24/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1) 01:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 02:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2) 03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4) 04:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 23/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:10:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3) 01:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 01:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10) 02:50:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 03:45:00 CSI: NY (SEASON 7) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 22/5/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 DECEPTION : TRÒ LỪA 02:35:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3) 03:25:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN 04:20:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 05:10:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7) 06:00:00 WIPEOUT (SEASON …

Chi tiết