28/11/2022 - 9:48 PM

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu AXN

Lịch phát sóng AXN 30/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14) 01:25:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12) 03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9) 04:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4) 05:05:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 29/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14) 01:25:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4) 03:10:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9) 04:05:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 28/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:20:00 HANCOCK 02:05:00 IMPACT EARTH : TRÁI ĐẤT TRƯỚC VA CHẠM 04:00:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 05:00:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4) 06:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16) 07:15:00 CSI: MIAMI (SEASON …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 27/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

01:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12) 02:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12) 03:20:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2) 04:10:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2) 05:05:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 26/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2) 01:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14) 02:20:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4) 04:10:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 25/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14) 01:20:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 02:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4) 03:10:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9) 04:05:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 24/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14) 01:25:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2) 02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4) 03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9) 04:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4) 05:05:00 CSI: …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 23/11/2022

Lich phat song axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14) 01:25:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2) 02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4) 03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9) 04:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4) 05:05:00 …

Chi tiết