13 May, 2021

Lịch phát sóng AXN

AXN là kênh truyền hình trả tiền thuộc sở hữu của Sony Pictures Television, được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 6 năm 1997. Đây là kênh truyền hình hành động và tội phạm, phim, hình ảnh động và phiêu lưu thực tế và chương trình thể thao lối sống

Lịch phát sóng AXN 15/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 01:25:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 02:20:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 05:05:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 06:00:00 AMERICA’S GOT …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 14/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 01:25:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 02:20:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2) 05:05:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 06:00:00 ALEX RIDER …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 13/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ 01:25:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7) 04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 12/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ 01:25:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7) 04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 11/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ 01:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1) 02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2) 03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7) 04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 10/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4) 01:10:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN 03:20:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1 04:15:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 05:05:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 9/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

01:35:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1) 02:25:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1) 03:20:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2) 04:15:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2) 05:10:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2) 06:00:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2) 06:50:00 INSTINCT …

Chi tiết

Lịch phát sóng AXN 8/5/2021

Lịch phát sóng axn www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ 01:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1) 02:20:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) 03:15:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO 04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) …

Chi tiết