20/04/2024 - 11:04 AM

Lịch phát sóng Discovery 5/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 5/3/2024

00:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
01:35:00GOLD RUSH (SPECIALS) (S14) : TÌM VÀNG
03:25:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
04:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (SPECIALS) (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00GOLD RUSH (SPECIALS) (S14) : TÌM VÀNG
11:10:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
12:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:50:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
13:40:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
16:25:00ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
17:20:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
18:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00TAKING ON TAYLOR SWIFT : ĐỐI ĐẦU VỚI TAYLOR SWIFT
20:05:00SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
21:00:00MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
21:55:00STAR VS. FOOD SURVIVAL (S1) : NGÔI SAO ĐỐI ĐẦU ẨM THỰC: SINH TỒN
22:50:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG

 

Lịch phát sóng Discovery 5/3/2024