23/04/2024 - 8:29 PM

Lịch phát sóng Discovery 4/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 4/3/2024

00:40:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
01:35:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
02:30:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
03:25:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
04:20:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
05:10:00SCIJINKS (S1) : KHOA HỌC VUI
05:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00SCIJINKS (S1) : KHOA HỌC VUI
07:25:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00HIGH SPEED CHASE (S1) : TRUY ĐUỔI TỐC ĐỘ CAO
09:30:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
10:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
11:10:00SCIJINKS (S1) : KHOA HỌC VUI
11:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
12:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:50:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
13:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
20:05:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
21:00:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:55:00GOLD RUSH (SPECIALS) (S14) : TÌM VÀNG
23:45:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER

 

Lịch phát sóng Discovery 4/3/2024