22/07/2024 - 11:25 AM

Lịch phát sóng HBO 7/5/2024

Lịch phát sóng HBO 7/5/2024

00:00:00TED : CHÚ GẤU TED
01:45:00DISQUIET : KHÔNG LỐI THOÁT
03:10:00BEEBO SAVES CHRISTMAS : BEEBO CỨU GIÁNG SINH
03:55:00DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
05:50:00PRANCER: A CHRISTMAS TALE : PRANCER: CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH
07:35:00BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
09:05:00LIAR LIAR : KẺ NÓI DỐI
10:30:00INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
12:00:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
14:05:00DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
15:40:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
17:10:00THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
18:55:00BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
21:00:00THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
23:45:00TED 2 : CHÚ GẤU TED PHẦN 2
Lịch phát sóng HBO 7/5/2024