Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 30/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.6 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyện hôm nay 02:25 Hôm nay ta đẹp 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.22 03:45 Giải trí truyền hình: Ca sĩ giấu mặt 2017 05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí Văn hóa …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 29/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.5 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự 02:15 Không gian xanh 02:35 Chân dung cuộc sống 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.21 03:45 Giải trí truyền hình: Cười xuyên Việt 2017 05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 28/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.4 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 01:30 Ca nhạc 02:05 Phóng sự 02:20 Tạp chí Văn hóa văn nghệ 02:40 Nhìn ra thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.20 03:45 Giải trí truyền hình: Sao nối ngôi 2017 05:00 Ca nhạc …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 27/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.3 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ 02:40 Phim khoa học 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.19 03:45 Giải trí truyền hình: Tiếu lâm tứ trụ nhí …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 26/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.2 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Rừng bần Cù lao Dung 01:30 Ca nhạc 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Vòng quanh thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.18 03:45 Giải trí truyền hình: Tuyệt đỉnh …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 25/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.1 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:15 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.17 03:45 Giải trí truyền hình: Kịch cùng Bolero 05:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 23/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Tiếng Cú đêm – T.33 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyện hôm nay 02:25 Hôm nay ta đẹp 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.16 03:45 Giải trí truyền hình: Ca sĩ giấu mặt 2017 05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí Văn hóa văn …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 22/7/2017

00:00 Phim Việt Nam: Tiếng Cú đêm – T.32 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự 02:15 Không gian xanh 02:35 Chân dung cuộc sống 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.15 03:45 Giải trí truyền hình: Cười xuyên Việt 2017 05:00 Ca nhạc 05:25 Chuyên đề kinh tế …

Read More »