12:07 PM - 28/11/2021

Rap Việt tập 6 Full – 21/11/2021 – Mùa 2

Rap Việt tập 6 Full – 21/11/2021 – Mùa 2

Karik, Rhymastic chạm trán nảy lửa vì Freaky, Obito tạo luồng gió mới

Rap Việt tập 6 Full – 21/11/2021 – Mùa 2