26/05/2022 - 8:32 AM

Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/6/2020

Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/6/2020

 • 00:00Thời sự 0h
 • 00:15Phụ nữ và cuộc sống
 • 00:30Bình luận thể thao
 • 01:00Thời sự 1h
 • 01:10Hành trình di sản
 • 02:00Thời sự 2h
 • 02:10Phim truyệnCộng sự số 1 – Tập 24
 • 03:00Thời sự 3h
 • 03:10Phim truyệnMỹ nhân Sài Thành – Tập 37
 • 04:00Thời sự 4h
 • 04:10Khám phá thế giới
 • 05:10Phụ nữ và cuộc sống
 • 05:30Chào buổi sáng
 • 07:00Tài chính – Kinh doanh
 • 07:30Nẻo về nguồn cộiSơ kỳ đá cũ An Khê
 • 07:45Khám phá Việt Nam
 • 08:05Phim truyệnMỹ nhân Sài Thành – Tập 38
 • 08:50Ký sự
 • 09:00Thời sự 9h
 • 09:15Quốc hội với cử tri
 • 09:30Nhịp sống đô thị
 • 10:00Tiêu dùng 24h
 • 10:25Cửa sổ ASEAN
 • 11:00Thời sự 11h
 • 11:15Chuyển động 24h
 • 12:00Thời sự 12h
 • 12:40Tài chính – Kinh doanh
 • 13:00Y tế 24h
 • 13:10Phim truyệnCộng sự số 1 – Tập 25
 • 14:00Truyền hình trực tiếp
 • 16:00Thời sự 16h
 • 16:15Vì trẻ em
 • 16:30Bình luận thể thao
 • 16:50Hành trình hy vọngHành trình hy vọng – số 8 – Nguyễn Đình Dương
 • 17:05Phát huy vai trò của mặt trận
 • 17:30Việt Nam hôm nay
 • 18:30Chuyển động 24h
 • 19:00Thời sự 19h
 • 19:40Thời tiết + Thể thao 24/7
 • 20:10Vì an ninh Tổ quốcVì an ninh Tổ quốc
 • 20:35Câu chuyện văn hóa
 • 21:00Phim truyệnLựa chọn số phận – Tập 2
 • 21:30Tài chính – Kinh doanh
 • 22:00Thế giới hôm nay
 • 22:15Vấn đề hôm nay
 • 22:35Việc tử tế
 • 23:00Thời sự 23h
 • 23:15Học và làm theo Bác
 • 23:30Nẻo về nguồn cộiSơ kỳ đá cũ An Khê
 • 23:45Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV1 ngày 18/6/2020