27/01/2023 - 5:52 PM

Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/11/2022

Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/11/2022

 • 00:00Thời sự 0h
 • 00:15Phụ nữ và cuộc sống
 • 00:30Giờ vàng thể thao
 • 01:00Thời sự 1h
 • 01:10Hành trình di sản
 • 02:00Thời sự 2h
 • 02:10Phim truyệnThân phận bí ẩn – Tập 13
 • 03:00Thời sự 3h
 • 03:10Phim truyệnCát đỏ – Tập 23
 • 04:00Thời sự 4h
 • 04:10Khám phá thế giới
 • 05:10Hành trình hy vọng
 • 05:30Chào buổi sáng
 • 07:00Tài chính – Kinh doanh
 • 07:30Nẻo về nguồn cộiLễ tra hạt của người Khơ Mú
 • 07:45Khám phá Việt Nam
 • 08:05Phim truyệnCát đỏ – Tập 24
 • 08:50Ký sự
 • 09:00Thời sự 9h
 • 09:15Quốc hội với cử tri
 • 09:30Tương lai xanh
 • 10:00Đường tới Qatar
 • 10:25Thế giới góc nhìn
 • 11:00Thời sự 11h
 • 11:15Chuyển động 24h
 • 12:00Thời sự 12h
 • 12:40Tài chính – Kinh doanh
 • 13:00Phim truyệnThân phận bí ẩn – Tập 14
 • 13:45Góc nhìn văn hóa
 • 14:00Trái đất xanh
 • 14:10Phim ca nhạc
 • 15:00Nông nghiệp xanh
 • 15:20Câu chuyện văn hóaHơp tác quốc tế về văn hóa
 • 15:45Học và làm theo Bác
 • 16:00Thời sự 16h
 • 16:15Vì trẻ em
 • 16:30Giờ vàng thể thao
 • 16:50Hành trình hy vọngĐàm Văn Hạnh
 • 17:05Phát huy vai trò của mặt trận
 • 17:20Thương hiệu quốc gia Việt Nam
 • 17:30Việt Nam hôm nay
 • 18:30Chuyển động 24h
 • 19:00Thời sự 19h
 • 19:40Thể thao 24/7
 • 20:10Vì an ninh Tổ quốc
 • 20:35Câu chuyện văn hóa
 • 21:00Phim truyệnMẹ Rơm – Tập 6
 • 21:30Tài chính – Kinh doanh
 • 22:00Thế giới hôm nay
 • 22:15Vấn đề hôm nay
 • 22:35Phim tài liệu
 • 23:00Thời sự 23h
 • 23:15Học và làm theo Bác
 • 23:30Nẻo về nguồn cộiLễ tra hạt của người Khơ Mú
 • 23:45Khám phá Việt Nam
Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/11/2022