27/11/2022 - 1:56 AM

Lịch phát sóng VTV7

Lịch phát sóng VTV7

Lịch phát sóng VTV7 ngày 6/11/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngày 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 3 – Sản phẩm công nghệ 06:35Học vẽ cùng Ếch Cốm 06:45Ú òa 07:00Jumping with TOEIC 07:45Follow us 08:00Gõ cửa nghề nghiệp 08:45Con đường nghề nghiệp 09:00Chuyến xe hạt vừng 09:30Phim khai thácCô bạn người máy – Tập 12 10:00Phim khai thácDana và những người bạn khủng long …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV7 ngày 5/11/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngày 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 1 – Quả 06:35Học vẽ cùng Ếch Cốm 06:45Ú òa 07:00Jumping with TOEIC 07:45Follow us 08:00Gõ cửa nghề nghiệp 08:45Con đường nghề nghiệp 09:00Chuyến xe hạt vừng 09:30Phim khai thácCô bạn người máy – Tập 11 10:00Phim khai thácDana và những người bạn khủng long – Tập 8 …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV7 ngày 4/11/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngày 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 52 – Bữa sáng 06:35Học vẽ cùng Ếch Cốm 06:45Ú òa 07:00Jumping with TOEIC 07:45Follow us 08:00Học cùng con 08:15Lớn cùng con 08:30Văn vui vẻ 09:00Khám phá khoa học 09:30Phim khai thácCô bạn người máy – Tập 10 10:00Phim khai thácDana và những người bạn khủng long – …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV7 ngày 3/11/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngày 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 50 – Tuổi tác 06:35Học vẽ cùng Ếch Cốm 06:45Ú òa 07:00Jumping with TOEIC 07:45Follow us 08:00Học cùng con 08:15Lớn cùng con 08:30Văn vui vẻ 09:00Khám phá khoa học 09:30Phim khai thácCô bạn người máy – Tập 9 10:00Phim khai thácDana và những người bạn khủng long – …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV7 ngày 30/10/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngàySố 37 – Hướng dẫn kẻ viền mắt 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 45 – Hướng 06:35Học vẽ cùng Ếch CốmSố 39 06:45Ú òaSố 8 – Cùng ra hồ chơi nhé 07:00Jumping with TOEICSố 23 07:45Follow usSố 28 – Bad feelings 08:00Gõ cửa nghề nghiệpSố 10 08:45Con đường nghề nghiệpSố 8 – Nghề Marketing …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV7 ngày 29/10/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngàySố 36 – Trang điểm với một cây son 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 43 – Đồ ăn nhanh 06:35Học vẽ cùng Ếch CốmSố 37 06:45Ú òaSố 7 – Động vật 07:00Jumping with TOEICSố 22 07:45Follow usSố 26 – Colors of life 08:00Gõ cửa nghề nghiệpSố 9 08:45Con đường nghề nghiệpSố 7 – Tiền …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV7 ngày 28/10/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngàySố 34 – Trang điểm tông nude 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 40 – Trường học 06:35Học vẽ cùng Ếch CốmSố 33 06:45Ú òaSố 5 – Ước mơ 07:00Jumping with TOEICSố 19 07:45Follow usSố 24 – Bến Tre 2 08:00Học cùng conSố 11 – Âm thanh 08:15Mẹ ơi tại saoSố 4 – Phát triển …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV7 ngày 27/10/2022

Lich phat song vtv7 www.lichtruyenhinh.com

00:00 06:10Đẹp hơn mỗi ngàySố 34 – Trang điểm tông nude 06:255 từ mới tiếng Anh mỗi ngàySố 40 – Trường học 06:35Học vẽ cùng Ếch CốmSố 33 06:45Ú òaSố 5 – Ước mơ 07:00Jumping with TOEICSố 19 07:45Follow usSố 24 – Bến Tre 2 08:00Học cùng conSố 11 – Âm thanh 08:15Mẹ ơi tại saoSố 4 – Phát triển …

Chi tiết