25/06/2022 - 2:49 PM

Lịch phát sóng VTC1 ngày 8/4/2022

Lịch phát sóng VTC1 ngày 8/4/2022

 • Thời sự tối

 • 08:33

  PHIM TRUYỆN

 • 08:33

  Đường dây nóng

 • 08:33

  NHẬT KÝ CUỘC SỐNG

 • 08:33

  Thế giới nghiêng

 • 08:33

  GIẢI MÃ

 • 08:33

  CHÀO BUỔI TỐI

 • 08:33

  GÓC NHÌN

 • 08:33

  Thời sự tối

 • 08:33

  GÓC NHÌN KHÁN GiẢ

 • 08:33

  22+II

 • 08:33

  Phim truyện

 • 08:33

  Cuộc sống 24h

 • 08:33

  NÓNG DƯ LUẬN

 • 08:33

  ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 • 08:33

  SỐNG KẾT NỐI

 • 08:33

  THIÊN NHIÊN NỔI GIẬN

 • 08:33

  ALO BÁC SĨ

 • 08:33

  BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

 • 08:33

  BẾP HỒNG

 • 08:33

  TIN 9H

 • 08:33

  CẬN CẢNH

 • 08:33

  22+II

 • 08:33

  THẾ GIỚI NGHIÊNG

 • 08:33

  NHỊP SỐNG MỚI

 • 08:33

  TỪ NÔNG THÔN NHÌN RA THẾ GIỚI

 • 08:33

  TIN 11H

 • 08:33

  TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

 • 08:33

  Bản tin trưa

 • 08:33

  ALO BÁC SĨ

 • 08:33

  Phim truyện

 • 08:33

  BẾP HỒNG

 • 08:33

  PHIM TRUYỆN BỘ

 • 08:33

  THẾ GIỚI NGHIÊNG

 • 08:33

  PHIM TRUYỆN

 • 08:33

  PHIM TRUYỆN

 • 08:33

  TIN 15

 • 08:33

  SỐNG KẾT NỐI

 • 08:33

  PHÓNG SỰ

 • 08:33

  TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

 • 08:33

  Tin 16h

 • 08:33

  ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 • 08:33

  PHIM TÀI LIỆU

 • 08:33

  NÓNG DƯ LUẬN

 • 08:33

  PHIM TRUYỆN BỘ

 • 08:33

  NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

 • 08:33

  CHÀO BUỔI TỐI

 • 08:33

  Bản tin tối

 • 08:33

  PHIM SITCOM

 • 08:33

  PHIM TRUYỆN

 • 08:33

  SỐNG KẾT NỐI

Lịch phát sóng VTC1 ngày 8/4/2022