26/05/2022 - 8:56 PM

Lịch phát sóng VTC1 ngày 25/4/2022

Lịch phát sóng VTC1 ngày 25/4/2022

Thời gian Chương trình
00:00 TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH
00:10 BẢN TIN TỐI
00:50 PHIM TRUYỆN BỘ
01:35 ĐƯỜNG DÂY NÓNG
01:50 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG
02:20 THẾ GIỚI NGHIÊNG
02:30 GIẢI MÃ
03:05 CHÀO BUỔI TỐI
03:35 GÓC NHÌN CUỘC SỐNG
04:05 BẢN TIN TỐI
04:35 GÓC NHÌN KHÁN GIẢ
05:05 22+II
05:15 PHIM TRUYỆN BỘ
06:10 CUỘC SỐNG 24H
07:05 ĐƯỜNG DÂY NÓNG
07:15 BẢN TIN THỜI TIẾT
07:20 SỐNG KẾT NỐI
07:35 NHÀ MÁT
08:05 SỰ KIỆN TUẦN TỚI
08:10 ALO BÁC SĨ
08:15 GIỚI THIỆU
08:20 PHIM TÀI LIỆU
08:50 BẾP HỒNG
09:05 TIN 9H
09:15 GIỚI THIỆU
09:20 PHIM TÀI LIỆU
09:50 22+II
10:05 THẾ GIỚI NGHIÊNG
10:15 GIỚI THIỆU
10:35 GÓC NHÌN
11:05 TIN 11H
11:15 TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG
11:30 GIỚI THIỆU
11:35 BẢN TIN TRƯA
12:00 GIỚI THIỆU
Thời gian Chương trình
12:00 GIỚI THIỆU
12:05 ALO BÁC SĨ
12:10 PHIM TRUYỆN BỘ
13:05 BẾP HỒNG
13:20 BÌNH LUẬN
14:05 THẾ GIỚI NGHIÊNG
14:15 GIỚI THIỆU
14:20 PHIM SITCOM: ĐỨA EM THỪA KẾ
14:45 PHIM TRUYỆN: THƯỢNG DƯƠNG PHÚ
15:05 TIN 15H
15:15 SỐNG KẾT NỐI
15:30 PHIM TÀI LIỆU
15:50 TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG
16:05 TIN 16H00
16:10 ĐƯỜNG DÂY NÓNG
16:20 TẠP CHÍ KINH TẾ & TIÊU DÙNG
16:50 NÓNG DƯ LUẬN
17:05 PHIM TRUYỆN BỘ
17:55 NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG
18:05 CHÀO BUỔI TỐI
18:35 BẢN TIN TỐI
19:45 QUẢNG CÁO
19:50 PHIM SITCOM: ĐỨA EM THỪA KẾ
20:15 PHIM TRUYỆN
20:50 SỐNG KẾT NỐI
21:05 PHIM TRUYỆN BỘ
22:00 BẢN TIN THỜI TIẾT TỔNG HỢP
22:05 22+II
22:20 ĐƯỜNG DÂY NÓNG
22:30 GIỚI THIỆU
22:35 BẢN TIN TỐI
23:05 NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG
23:15 PHIM TÀI LIỆU
23:45 BẢN TIN THỜI TIẾT CUỐI NGÀY
23:50 TIN CHÍNH TRONG NGÀY
Lịch phát sóng VTC1 ngày 25/4/2022