08/08/2022 - 5:05 PM

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/8/2022

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/8/2022

00:29
Phim truyện Việt Nam: Hoán nhân tâm – T.23
01:15
Phim truyện Việt Nam: Bình minh trên ngọn lửa – T.19
01:55
Phim Việt Nam: Gái khôn được chồng – T.37
02:21
Vui cùng Điệu lý Câu hò
02:37
Người đẹp nhân ái
02:48
Ca cổ
03:20
Sân khấu cải lương: Sơn nữ Phà Ca – P.2
05:00
Thế giới Quanh ta
05:15
Phim truyện Việt Nam: Bình minh trên ngọn lửa – T.20
06:00
Chào buổi sáng
06:30
Người đưa tin 24H
07:17
Giải trí truyền hình: Ca sĩ giấu mặt
08:09
Cổ tích Việt Nam: Mưu kế Đào Nương – P.2
08:39
Văn hóa văn nghệ
09:01
Phim truyện Việt Nam: Những nàng bầu hành động – T.43
10:15
Chất lượng cuộc sống
11:00
Phim Việt Nam: Gái khôn được chồng – T.38
11:24
Phim ngắn cuối tuần
11:59
Phim Việt Nam: Dương thế bao la sầu – T.5
12:50
Giải trí truyền hình: Trăm năm Ánh Việt
14:03
Phim truyện Ấn Độ: Phép màu tình yêu – T.8
15:00
Phim Việt Nam: Kẻ thù giấu mặt – T.44
16:30
Khu phố vui vẻ
16:54
Phim truyện Việt Nam: Đường về có nhau – T.27
17:39
Phim truyện Trung Quốc: Túy Linh Lung – T.41
18:30
Người đưa tin 24H
19:00
Tiếp chuyển TSTHVN
19:46
Nhịp sống đồng bằng
20:13
Giải trí truyền hình: Ca sĩ giấu mặt
21:00
Phim truyện Việt Nam: Vực thẳm chiều trôi – T.36 (H)
21:51
Nam Bộ du ký
22:12
Thế giới 24H
22:25
Sân khấu cải lương: Tam Phùng duyên
Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/8/2022