25/09/2023 - 2:16 PM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 9/9/2023

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 9/9/2023

00:00:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 28, 29
01:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 23
02:15:00 Cung bậc phương Nam
03:45:00 Ca dao tục ngữ
04:30:00 Ca nhạc
05:30:00 Đài hiệu, GTCT
05:35:00 Toàn cảnh nông nghiệp
05:50:00 Dọc đường đất nước
06:00:00 Sáng Miền Tây
06:30:00 Thể thao ngày mới
06:35:00 Trang địa phương
06:45:00 Chuyên đề
07:00:00 Khoa học và Công nghệ – Thắp sáng ước mơ
07:15:00 Tri thức phục vụ đời sống
07:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 24
08:15:00 Gamshow: 8 lạng nửa cân
09:15:00 Phim NN: Hoàn Châu cách cách – Phần 2 – Tập 31, 32
10:45:00 Đặc sản miền sông nước
11:00:00 Nhịp sống 24h
11:30:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 30
12:15:00 Chương trình Shopee show
13:00:00 Người Đồng Tháp
13:10:00 Bản tin giá cả thị trường
13:15:00 THĐT kết nối
13:30:00 Cảnh giác
13:45:00 Cải lương: Bến nước Kinh Cùng
16:00:00 Ký sự: Theo dấu Alexandre Yersin- Tập 5
16:15:00 Phim NN : Đi đến nơi có gió – Tập cuối
17:45:00 Cửa sổ văn hóa
17:55:00 Dự báo thời tiết
18:00:00 VFC – Cánh đồng hội nhập
18:15:00 An toàn giao thông
18:30:00 Thời sự
19:00:00 Nhịp sống thể thao
19:10:00 Phim NN: Sàn đấu cuộc đời -Tập 15
20:00:00 Ký sự: Mật mã Đồng Tháp Mười- Tập 10
20:15:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 41
21:00:00 THĐT kết nối
21:15:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 51
22:00:00 Chương trình Bông Lúa Vàng 2023 – Vòng Mạ non
22:30:00 Thời sự
Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 9/9/2023