25/09/2023 - 12:49 PM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 8/9/2023

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 8/9/2023

00:00:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 26, 27
01:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 22
02:15:00 Ca cổ
03:00:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 40
03:45:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 50
04:30:00 Ca nhạc
05:30:00 Đài hiệu, GTCT
05:35:00 Toàn cảnh nông nghiệp
05:50:00 Sống chậm
06:00:00 Sáng Miền Tây
06:30:00 Thể thao ngày mới
06:35:00 Trang tin địa phương
06:45:00 Thủy sản hội nhập
07:00:00 Vì chủ quyền, an ninh biên giới
07:15:00 Trải nghiệm sản phẩm Ocop
07:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 23
08:15:00 Cửa sổ văn hóa
08:30:00 Phim thiếu nhi: Chuyện của muông thú
08:45:00 Hương sen Đồng Tháp
09:15:00 Phim NN: Hoàn Châu cách cách – Phần 2 – Tập 29, 30
10:45:00 Đặc sản miền sông nước
11:00:00 Nhịp sống 24h
11:30:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 28, 29
13:00:00 Ký ức miền Tây: Vị ngọt thanh trà
13:10:00 Bản tin giá cả thị trường
13:15:00 Ca cổ
13:45:00 Phim thiếu nhi: Bộ tứ thông minh
14:00:00 Phim VN: Mật danh Rocker – Tập 37
14:45:00 Vì chủ quyền, an ninh biên giới
15:00:00 Ca nhạc
16:00:00 Ký sự: Theo dấu Alexandre Yersin- Tập 4
16:15:00 Phim NN : Đi đến nơi có gió – Tập 37, 38
17:45:00 Cửa sổ văn hóa
17:55:00 Dự báo thời tiết
18:00:00 Chuyên đề
18:15:00 Khoa học và Công nghệ – Thắp sáng ước mơ
18:30:00 Thời sự
19:00:00 Nhịp sống thể thao
19:10:00 Phim NN: Sàn đấu cuộc đời -Tập 14
20:00:00 Traải nghiệm ẩm thực Sen
20:15:00 Người Đồng Tháp
20:30:00 Chuương trình Siêu Nhạc hội 09.09 – Cặp đôi bí ẩn mùa 2
22:00:00 Cải lương: Mùa thu trong mắt mẹ – Phần 2
23:20:00 Có hẹn cùng HTVC
23:50:00 Nhịp sống thể thao
Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 8/9/2023