03/10/2023 - 8:37 AM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 7/9/2023

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 7/9/2023

00:00:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 24, 25
01:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 21
02:15:00 Ca cổ
03:00:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 39
03:45:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 49
04:30:00 Ca nhạc
05:30:00 Đài hiệu, GTCT
05:35:00 Toàn cảnh nông nghiệp – Nông thôn mới
05:50:00 Sống chậm
06:00:00 Sáng Miền Tây
06:30:00 Thể thao ngày mới
06:35:00 Trang tin địa phương
06:45:00 Khởi nghiệp
07:00:00 Biết để làm đúng -Gương sáng hiếu học
07:15:00 Vì an ninh tổ quốc
07:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 22
08:15:00 Chuyên đề
08:30:00 Phim thiếu nhi: Chuyện của muông thú
08:45:00 Nhịp cầu nhân ái
09:15:00 Phim NN: Hoàn Châu cách cách – Phần 2 – Tập 27, 28
10:45:00 Đặc sản miền sông nước
11:00:00 Nhịp sống 24h
11:30:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 26, 27
13:00:00 Người Đồng Tháp
13:10:00 Bản tin giá cả thị trường
13:15:00 Ca cổ
13:45:00 Phim thiếu nhi: Bộ tứ thông minh
14:00:00 Phim VN: Mật danh Rocker – Tập 31
14:45:00 Biết để làm đúng -Gương sáng hiếu học
15:00:00 Chương trình Tư vấn sức khỏe
16:00:00 Ký sự: Theo dấu Alexandre Yersin- Tập 3
16:15:00 Phim NN : Đi đến nơi có gió- Tập 35, 36
17:45:00 Cửa sổ văn hóa
17:55:00 Dự báo thời tiết
18:00:00 Thủy sản hội nhập
18:15:00 Vì chủ quyền, an ninh biên giới
18:30:00 Thời sự
19:00:00 Nhịp sống thể thao
19:10:00 Phim NN: Sàn đấu cuộc đời -Tập 13
20:00:00 Trải nghiệm sản phẩm Ocop
20:15:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 40
21:00:00 Nhịp sống 24h
21:15:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 50
22:00:00 Cải lương: Châu về hiệp phố- Phần 1
23:20:00 Thời sự
Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 7/9/2023