25/09/2023 - 2:19 PM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 6/9/2023

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 6/9/2023

00:00:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 22, 23
01:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 20
02:15:00 Ca cổ
03:00:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 38
03:45:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 48
04:30:00 Ca nhạc
05:30:00 Đài hiệu, GTCT
05:35:00 Toàn cảnh nông nghiệp
05:50:00 Sống chậm
06:00:00 Sáng Miền Tây
06:30:00 Thể thao ngày mới
06:35:00 Trang tin địa phương
06:45:00 Chuyển đổi số
07:00:00 Tái cơ cấu công nghiệp – Hướng nghiệp và Việc làm
07:15:00 Khuyến nông
07:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 21
08:15:00 Chương trình Tư vấn sức khỏe
09:15:00 Phim NN: Hoàn Châu cách cách – Phần 2 – Tập 25, 26
10:45:00 Đặc sản miền sông nước
11:00:00 Nhịp sống 24h
11:30:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 24, 25
13:00:00 Chuyện xứ Sen
13:10:00 Bản tin giá cả thị trường
13:15:00 Ca cổ
13:45:00 Phim thiếu nhi: Abraca phù thủy tập sự
14:00:00 Phim VN: Mật danh Rocker – Tập 30
14:45:00 Tái cơ cấu công nghiệp – Hướng nghiệp và Việc làm
15:00:00 Ca nhạc
16:00:00 Ký sự: Theo dấu Alexandre Yersin- Tập 2
16:15:00 Phim NN : Đi đến nơi có gió- Tập 33, 34
17:45:00 Chuyên đề
17:55:00 Dự báo thời tiết
18:00:00 Khởi nghiệp
18:15:00 Biết để làm đúng -Gương sáng hiếu học
18:30:00 Thời sự
19:00:00 Nhịp sống thể thao
19:10:00 Phim NN: Sàn đấu cuộc đời -Tập 12
20:00:00 Vì an ninh tổ quốc
20:15:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 39
21:00:00 Nhịp sống 24h
21:15:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 49
22:00:00 Cải lương: Anh em kết nghĩa – Phần 2
23:20:00 Thời sự
23:50:00 Nhịp sống thể thao
Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 6/9/2023