25/09/2023 - 1:24 PM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 5/9/2023

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 5/9/2023

00:00:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 20, 21
01:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 19
02:15:00 Ca cổ
03:00:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 37
03:45:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 47
04:30:00 Ca nhạc
05:30:00 Đài hiệu, GTCT
05:35:00 Toàn cảnh nông nghiệp
05:50:00 Sống chậm
06:00:00 Sáng Miền Tây
06:30:00 Thể thao ngày mới
06:35:00 Trang tin địa phương
06:45:00 Kinh tế hợp tác
07:00:00 Ký ức miền Tây: Vị trà tình quê
07:15:00 Đại biểu dân cử với cử tri
07:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 20
08:15:00 Cửa sổ văn hóa
08:30:00 Phim thiếu nhi: Chuyện của muông thú
08:45:00 Cảnh giác
09:15:00 Phim NN: Hoàn Châu cách cách – Phần 2 – Tập 23, 24
10:45:00 Đặc sản miền sông nước
11:00:00 Nhịp sống 24h
11:30:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 22, 23
13:00:00 Người Đồng Tháp
13:10:00 Bản tin giá cả thị trường
13:15:00 Ca cổ
13:45:00 Phim thiếu nhi: Bộ tứ thông minh
14:00:00 Phim VN: Mật danh Rocker – Tập 29
14:45:00 Đại biểu dân cử với cử tri
15:00:00 Tọa đàm Về làng Xuống phố
16:00:00 Ký sự: Theo dấu Alexandre Yersin- Tập 1
16:15:00 Phim NN : Đi đến nơi có gió- Tập 31, 32
17:45:00 Nhịp cầu nhân ái
17:55:00 Dự báo thời tiết
18:00:00 Chuyển đổi số
18:15:00 Tái cơ cấu công nghiệp – Hướng nghiệp và Việc làm
18:30:00 Thời sự
19:00:00 Nhịp sống thể thao
19:10:00 Phim NN: Sàn đấu cuộc đời -Tập 11
20:00:00 Khuyến nông
20:15:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 38
21:00:00 Nhịp sống 24h
21:15:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 48
22:00:00 Cải lương: Anh em kết nghĩa – Phần 1
23:20:00 Có hẹn cùng HTVC
23:40:00 Nhịp sống thể thao
Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 5/9/2023