03/10/2023 - 7:27 AM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 2/9/2023

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 2/9/2023

00:00:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 16, 17
01:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 17
02:15:00 Ca cổ
03:00:00 Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 36
03:45:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 45
04:30:00 Ca nhạc
05:30:00 Đài hiệu, GTCT
05:35:00 Toàn cảnh nông nghiệp
05:50:00 Dọc đường đất nước
06:00:00 Sáng Miền Tây
06:30:00 Thể thao ngày mới
06:35:00 Nét Việt: Của rơi
06:45:00 Ký ức bên những dòng kênh
07:00:00 An toàn giao thông
07:15:00 THĐT kết nối
07:30:00 Phim VN: Phục hận – Tập 18
08:15:00 Tạp chí thể thao
08:45:00 Văn nghệ và cuộc sống
09:15:00 Phim NN: Hoàn Châu cách cách – Phần 2 – Tập 19, 20
10:45:00 Đặc sản miền sông nước
11:00:00 Nhịp sống 24h
11:30:00 Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 18, 19
13:00:00 Sách hay thay đổi cuộc đời
13:10:00 Bản tin giá cả thị trường
13:15:00 Tạp chí thể thao
13:45:00 Cải lương: Chân dung người mẹ
16:00:00 Kết nối Bắc Sông Hậu
16:15:00 Phim NN : Đi đến nơi có gió – Tập 29, 30
17:45:00 Khát vọng trẻ
17:55:00 Dự báo thời tiết
18:00:00 Điểm tựa sống khỏe
18:15:00 Tái cơ cấu nông nghiệp- Khởi nghiệp nông nghiệp
18:30:00 Thời sự
19:05:00 Nhịp sống thể thao
19:20:00 Phim NN: Sàn đấu cuộc đời -Tập 9
20:00:00 Gameshow: 8 lạng nửa cân
21:00:00 Văn nghệ và cuộc sống
21:15:00 Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 46
22:00:00 Cải lương: Bể hận mênh mông – Phần 1
23:40:00 Có hẹn cùng HTVC
Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 2/9/2023