06/12/2023 - 2:48 AM

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 10/9/2023

Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 10/9/2023

00:00:00Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 30
00:45:00Ca dao tục ngữ
01:30:00Phim VN: Phục hận – Tập 24
02:15:00Ca cổ
03:00:00Phim NN: Lang Nha Bảng – Tập 41
03:45:00Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 51
04:30:00Ca nhạc
05:30:00Đài hiệu, GTCT
05:35:00Toàn cảnh nông nghiệp
05:50:00Dọc đường đất nước
06:00:00Sáng Miền Tây
06:30:00Thể thao ngày mới
06:35:00Nét Việt: Mùa gương
06:45:00VFC – Cánh đồng hội nhập
07:00:00An toàn giao thông
07:15:00THĐT kết nối
07:30:00Phim VN: Phục hận – Tập 25
08:15:00Tạp chí thể thao
08:45:00Văn nghệ và cuộc sống
09:15:00Phim NN: Hoàn Châu cách cách – Phần 2 – Tập 33, 34
10:45:00Đặc sản miền sông nước
11:00:00Nhịp sống 24h
11:30:00Phim NN: Đới đao nữ bộ khoái- Tập 31, 32
13:00:00Sách hay thay đổi cuộc đời
13:10:00Bản tin giá cả thị trường
13:15:00Tạp chí thể thao
13:45:00Cải lương: Cạm bẫy và Trừng phạt
16:00:00Kết nối Bắc Sông Hậu
16:15:00Phim NN : Cuộc đối đầu ngoạn mục – Tập 1, 2
17:45:00Khát vọng trẻ
17:55:00Dự báo thời tiết
18:00:00Tiếp sức vượt khó
18:15:00Tái cơ cấu nông nghiệp- Khởi nghiệp nông nghiệp
18:30:00Thời sự
19:05:00Nhịp sống thể thao
19:20:00Phim NN: Sàn đấu cuộc đời -Tập 16
20:00:00Gameshow: 8 lạng nửa cân
21:00:00Văn nghệ và cuộc sống
21:15:00Phim VN: Gia đình là số 1- Phần 1-Tập 52
22:00:00Cải lương: Người ven đô
23:40:00Có hẹn cùng HTVC
Lịch phát sóng Truyền hình Đồng Tháp 1 ngày 10/9/2023