31/01/2023 - 2:30 PM

Lịch phát sóng VTC1

Lịch phát sóng VTC

Lịch phát sóng VTC1 ngày 26/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

00:05 Thời sự tối 00:45 PHIM TRUYỆN – Bóng mát đời em Tập 20 01:30 Đường dây nóng 01:45 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 02:15 Thế giới nghiêng 02:30 GIẢI MÃ – Kỷ nguyên hơi nước Phần 1 03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:30 HIỂM HỌA QUANH TA – Những hiểm họa từ chăn, ga, gối, đệm 04:00 Thời sự tối 04:30 …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 25/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Chương trình 00:00 TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH 00:10 BẢN TIN TỐI 00:50 PHIM TRUYỆN BỘ 01:35 ĐƯỜNG DÂY NÓNG 01:50 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 02:20 THẾ GIỚI NGHIÊNG 02:30 GIẢI MÃ 03:05 CHÀO BUỔI TỐI 03:35 GÓC NHÌN CUỘC SỐNG 04:05 BẢN TIN TỐI 04:35 GÓC NHÌN KHÁN GIẢ 05:05 22+II 05:15 PHIM TRUYỆN BỘ 06:10 CUỘC SỐNG …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 16/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

00:05 Thời sự tối 00:45 PHIM TRUYỆN – Bóng mát đời em Tập 10 01:30 Đường dây nóng 01:45 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 02:15 Thế giới nghiêng 02:30 GIẢI MÃ – Thám hiểm trong lòng núi lửa – Phần 1 03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:30 SỐNG CHUNG VỚI LŨ – Chênh vênh cầu tạm trên bản Huồi Tố 04:00 Thời …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 14/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

00:05 Bản tin tối 00:45 Bóng mát đời em Tập 7 01:30 Đường dây nóng 01:45 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 02:15 THẾ GIỚI NGHIÊNG 02:30 GIẢI MÃ – Bí mật phía sau lâu đài cổ Phần 8 03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:30 CẬN CẢNH – An toàn những chuyến đò ngang 04:00 Bản tin tối 04:30 Góc nhìn khán giả …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 12/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

00:05 Thời sự tối 00:45 PHIM TRUYỆN – Bóng mát đời em Tập 6 01:30 Đường dây nóng 01:45 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 02:15 Thế giới nghiêng 02:30 GIẢI MÃ – Bí mật phía sau lâu đài cổ Phần 7 03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:30 HIỂM HỌA QUANH TA – Hiểm họa từ việc sử dụng rượu thuốc bắc để …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 10/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

00:05 Thời sự tối 00:45 PHIM TRUYỆN – Bóng mát đời em Tập 4 01:30 Đường dây nóng 01:45 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 02:15 Thế giới nghiêng 02:30 GIẢI MÃ – Bí mật phía sau lâu đài cổ Phần 5 03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:30 THIÊN NHIÊN NỔI GIẬN – Vùng biển xâm thực 04:00 Thời sự tối 04:30 GÓC …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 8/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

Thời sự tối 08:33 PHIM TRUYỆN 08:33 Đường dây nóng 08:33 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 08:33 Thế giới nghiêng 08:33 GIẢI MÃ 08:33 CHÀO BUỔI TỐI 08:33 GÓC NHÌN 08:33 Thời sự tối 08:33 GÓC NHÌN KHÁN GiẢ 08:33 22+II 08:33 Phim truyện 08:33 Cuộc sống 24h 08:33 NÓNG DƯ LUẬN 08:33 ĐƯỜNG DÂY NÓNG 08:33 SỐNG KẾT NỐI 08:33 …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 7/4/2022

Lich phat song vtc1 www.lichtruyenhinh.com

00:05 Thời sự tối 00:45 PHIM TRUYỆN – Bóng mát đời em Tập 1 01:30 Đường dây nóng 01:45 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 02:15 Thế giới nghiêng 02:30 GIẢI MÃ – Bí mật phía sau lâu đài cổ Phần 2 03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:30 NHÀ MÁT – Thiết kế phòng khách cho căn hộ chung cư 04:00 Thời sự …

Chi tiết