14/06/2024 - 7:02 AM

Lịch phát sóng Today TV 9/6/2024

Lịch phát sóng Today TV 9/6/2024

00:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 24
01:00:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt
02:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 158
02:30:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 21
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 95
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 194
04:20:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 24
04:40:00Món ngon quận mình – Số 18
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 105
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 21
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 204
08:00:00Sân băng tình yêu – Tập 25
09:00:00Giọt nước mắt hận thù – Tập 13
10:00:00Just for laugh Ver 2023 – Số 2
10:30:00Để bác sĩ lo – Số 8
11:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 25
12:00:00Khởi nghiệp – Tập 24
13:00:00Thế giới điện ảnh – Số 631 + Có Youpy không lo chi – Số 24
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 222
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 222
15:00:00Người chồng thứ hai – Tập 12
16:00:00Thông tin kinh tế và Tiềm năng Việt Nam – Số 22
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 84
17:00:00Just for laugh Ver 2023 – Số 1 + Món ngon quận mình – Số 23
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 46
18:30:00Để bác sĩ lo – Số 1
19:00:00Học viện cải lương – Số 10
20:00:00School Fest 25/5/2024
21:00:00School Fest 25/5/2024
22:00:00Sân băng tình yêu – Tập 26
23:00:00Thế giới điện ảnh – Số 631
23:30:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 21
Lịch phát sóng Today TV 9/6/2024