28/06/2022 - 7:55 PM

Lịch phát sóng Today TV 9/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 9/6/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 73
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today Life (2022) – Số 69
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 132
04:20:00 Today Life (2022) – Số 69
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 15
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 33
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 30
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 72
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 99
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 68
11:00:00 K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 38
12:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 5
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 48
14:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 34
14:30:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 34
15:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 22
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 4
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 73
18:00:00 Today Life (2022) – Số 70
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 69
19:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 23
20:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 6
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 49
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 31
23:00:00 Today Life (2022) – Số 70
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 424
Lịch phát sóng Today TV 9/6/2022