26/05/2022 - 8:20 AM

Lịch phát sóng Today TV 9/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 9/5/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 42
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 71
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 71
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 101
04:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 101
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 83
08:00:00 Truy tìm công lý – Tập 43
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 160
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 426
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 45
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – Số 11 + Số 12
12:00:00 Con đường sinh tử
13:00:00 Con đường sinh tử
14:00:00 Con đường sinh tử
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 3
15:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 16
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 522
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 46
18:00:00 Today Life (2022) – Số 47
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 46 + Đặc sản miền sông nước – Số 95
19:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 28
20:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 7
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 22
22:00:00 Truy tìm công lý – Tập 44
23:00:00 Today Life (2022) – Số 47
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 424
Lịch phát sóng Today TV 9/5/2022