9:30 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 8/8/2021

Lịch phát sóng Today TV 8/8/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 67
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 41
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 41
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 73
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 73
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 100
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 123
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 17
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 5
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 416
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 5
12:00:00 Tôi là Busaba – Tập 3
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 23
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 110
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 110
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 21
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 32
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 93
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 483 + Just for laugh Ver 2021 – Số 10
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 417
18:30:00 Đẹp không giới hạn – Số 83
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 121
20:00:00 Người hùng Khun Pan 2
21:00:00 Người hùng Khun Pan 2
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 124
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 8/8/2021