8:00 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 7/8/2021

Lịch phát sóng Today TV 7/8/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 66
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 72
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 77
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 99
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 122
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 16
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 4
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 482
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 18
12:00:00 Tôi là Busaba – Tập 2
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 22
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 7
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 416
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 20
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 31
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 17
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 113
18:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 113
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 21
20:00:00 Tôi là Busaba – Tập 3
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 23
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 123
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 6
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 6
Lịch phát sóng Today TV 7/8/2021