08/08/2022 - 4:53 PM

Lịch phát sóng Today TV 6/8/2022

Lịch phát sóng Today TV 6/8/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 131
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today Life (2022) – Số 111
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 20
04:20:00 Today Life (2022) – Số 111
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 108
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 138
08:00:00 Vú em bất đắc dĩ – Tập 6
09:00:00 Trở về hư không – Tập 16
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 14
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 534
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 69
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 29
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 31
14:00:00 MTV Shool Fest – Số 2
14:30:00 MTV Shool Fest – Số 2
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 32
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 2
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
17:00:00 Trở về hư không – Tập 17
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 170
18:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 170
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 33
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 30
21:00:00 Tám là chính – Số 7 + 21h30: San sẻ yêu thương – Tập 7
22:00:00 Vú em bất đắc dĩ – Tập 7
23:00:00 MTV Shool Fest – Số 3
23:30:00 MTV Shool Fest – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 6/8/2022