10:04 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 6/8/2021

Lịch phát sóng Today TV 6/8/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 65
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 71
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 98
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 121
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 15
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 416
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 167
11:00:00 MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 10
12:00:00 Tôi là Busaba – Tập 1
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 21
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 415
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 8
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 19
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 30
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 16
18:00:00 Today 18h + Just for laugh Ver 2021 – Số 9
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 168
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 168
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 20
20:00:00 Tôi là Busaba – Tập 2
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 22
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 122
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 81
Lịch phát sóng Today TV 6/8/2021