23/04/2024 - 9:51 PM

Lịch phát sóng Today TV 6/4/2024

Lịch phát sóng Today TV 6/4/2024

Lịch chiếu
Thứ bảy 06-04-2024 Bản in
01:00
Thông tin giải trí
Chị em nhà Đông Các – Tập 29
02:00
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
02:30
Thông tin giải trí
Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 3
03:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 78
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 217
04:30
Thông tin giải trí
Ngẫu hứng âm nhạc – Số 16
05:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 621
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 89
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 3
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 15
08:00
Thông tin giải trí
Ngôi làng huyền bí – Tập 1
09:00
Thông tin giải trí
Độc thân tuổi 30 – Tập 28
10:00
Thông tin giải trí
Có Youpy không lo chi – Số 15
10:30
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 621
11:00
Phim truyền hình
Chị em nhà Đông Các – Tập 30
12:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh (Phần 2) – Tập 15
13:00
Phim truyền hình
Vệ nữ viên ngọc thần – Tập 82
14:00
Thông tin giải trí
Gõ cửa thăm nhà – Số 27
14:30
Thông tin giải trí
Để bác sĩ lo – Số 2
15:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 56
16:00
Thông tin giải trí
Thông tin kinh tế và nhịp đập thị trường – Số 4
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 116
17:00
Phim truyền hình
Độc thân tuổi 30 – Tập 29
18:00
Phim truyền hình
Just for laugh Ver 2023 – Số 14
18:30
Phim truyền hình
Gái không chồng – Tập 19
19:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 57
20:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh (Phần 2) – Tập 16
21:00
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 622
21:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2023 – Số 15
22:00
Phim truyền hình
Ngôi làng huyền bí – Tập 2
23:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 1
23:25
Thông tin giải trí
Thông tin kinh tế và nhịp đập thị trường – Số 4
24:00
Thông tin giải trí
Độc thân tuổi 30 – Tập 29

Lịch phát sóng Today TV 6/4/2024