9:29 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 5/8/2021

Lịch phát sóng Today TV 5/8/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 64
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 70
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 36
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 97
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 120
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 14
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 19
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 166
11:00:00 K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 10
12:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 24
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 20
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 120
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 120
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 18
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 15
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 167
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 19
20:00:00 Tôi là Busaba – Tập 1
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 21
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 121
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 80
Lịch phát sóng Today TV 5/8/2021