14/06/2024 - 6:39 AM

Lịch phát sóng Today TV 5/6/2024

Lịch phát sóng Today TV 5/6/2024

00:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 20
01:00:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt
02:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
02:30:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 23
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 91
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 190
04:20:00Thông tin kinh tế và Tiềm năng Việt Nam – Số 20
04:40:00Món ngon quận mình – Số 17
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 101
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 23
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 200
08:00:00Sân băng tình yêu – Tập 21
09:00:00Giọt nước mắt hận thù – Tập 9
10:00:00Món ngon quận mình – Số 11
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 5
11:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 21
12:00:00Khởi nghiệp – Tập 21
13:00:00Lỡ yêu người thừa kế – Tập 11
14:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 98
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 630
15:00:00Người chồng thứ hai – Tập 8
16:00:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 20
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 80
17:00:00Giọt nước mắt hận thù – Tập 10
18:00:00Để bác sĩ lo – Số 11
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 6
18:45:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 6
19:00:00Người chồng thứ hai – Tập 9
20:00:00Just for laugh – Số 10 + 20h30: Siêu nhạc hội Shopee 5.6 ( 90 phút)
21:00:0020h30: Siêu nhạc hội Shopee 5.6 ( 90 phút)
22:00:00Sân băng tình yêu – Tập 22
23:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 88
23:30:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 23
Lịch phát sóng Today TV 5/6/2024