28/06/2022 - 12:52 PM

Lịch phát sóng Today TV 4/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 4/6/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 68
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today Life (2022) – Số 66
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 127
04:30:00 Today Life (2022) – Số 66
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 95
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 25
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 68
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 18
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 525
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 60
12:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 1
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 44
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 10
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 423
15:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 18
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 47
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 69
18:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 1
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 9
19:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 19
20:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 2
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 45
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 26
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 15
Lịch phát sóng Today TV 4/6/2022