23/04/2024 - 10:16 PM

Lịch phát sóng Today TV 4/4/2024

Lịch phát sóng Today TV 4/4/2024

Lịch chiếu
Thứ Năm 04-04-2024 Bản in
01:00
Thông tin giải trí
Chị em nhà Đông Các – Tập 27
02:00
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
02:30
Thông tin giải trí
Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 2
03:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 76
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 215
04:30
Thông tin giải trí
Ngẫu hứng âm nhạc – Số 14
05:00
Thông tin giải trí
Mẹ yêu bé – Số 87
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 87
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 2
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 236
08:00
Thông tin giải trí
Tôi là Busaba – Tập 26
09:00
Thông tin giải trí
Độc thân tuổi 30 – Tập 26
10:00
Thông tin giải trí
Để bác sĩ lo – Số 2
10:30
Phim truyền hình
Thả lưới bắt em – Tập 156
12:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh (Phần 2) – Tập 13
13:00
Phim truyền hình
Vệ nữ viên ngọc thần – Tập 80
14:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2024 – Số 14
15:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 54
16:00
Thông tin giải trí
Thông tin kinh tế và nhịp đập thị trường – Số 3
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 114
17:00
Phim truyền hình
Độc thân tuổi 30 – Tập 27
18:00
Phim truyền hình
Mẹ chồng nàng dâu – Số 81
18:30
Phim truyền hình
Thả lưới bắt em – Tập 157
19:00
Phim truyền hình
Lưu ly mỹ nhân sát – Tập 55
20:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh (Phần 2) – Tập 14
21:00
Phim truyền hình
Vệ nữ viên ngọc thần – Tập 81
22:00
Phim truyền hình
Tôi là Busaba – Tập 27
23:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 621
23:25
Thông tin giải trí
Thông tin kinh tế và nhịp đập thị trường – Số 3
24:00
Thông tin giải trí
Độc thân tuổi 30 – Tập 27

Lịch phát sóng Today TV 4/4/2024