28/06/2022 - 7:02 PM

Lịch phát sóng Today TV 31/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 31/5/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 64
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today Life (2022) – Số 62
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 123
04:30:00 Today Life (2022) – Số 62
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 94
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 21
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 64
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 525
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 61
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – Số 17 + Số 18
12:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 25
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 40
14:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 28
15:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 14
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 43
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 65
18:00:00 Today Life (2022) – Số 63
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 62
19:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 15
20:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 26
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 41
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 22
23:00:00 Today Life (2022) – Số 63
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 525
Lịch phát sóng Today TV 31/5/2022