08/08/2022 - 5:42 PM

Lịch phát sóng Today TV 30/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 30/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 124
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today Life (2022) – Số 106
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 13
04:30:00 Today Life (2022) – Số 106
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 131
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 81
09:00:00 Trở về hư không – Tập 10
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 12
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 533
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 68
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 23
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 26
14:00:00 MTV Shool Fest – Số 1
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 26
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 34
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
17:00:00 Trở về hư không – Tập 11
18:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 15
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 17
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 27
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 24
21:00:00 Tám là chính – Số 6
21:30:00 21h30: San sẻ yêu thương – Tập 6
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 82
23:00:00 MTV Shool Fest – Số 2
Lịch phát sóng Today TV 30/7/2022