23/07/2024 - 6:22 PM

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2024

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2024

00:00:00Vực thẳm chiều trôi – Tập 15
01:00:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt
02:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 164
02:30:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 28
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 69
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 215
04:20:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 31
04:40:00Món ngon quận mình – Số 21
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 28
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 221
08:00:00Yêu anh lần nữa – Tập 6
09:00:00Giọt nước mắt hận thù – Tập 31
10:00:00Just for laugh Ver 2023 – Số 5
10:30:00Để bác sĩ lo – Số 11
11:00:00Vực thẳm chiều trôi – Tập 16
12:00:00Em biết em yêu anh – Tập 18
13:00:00Thế giới điện ảnh – Số 634 + Có Youpy không lo chi – Số 27
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 228
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 228
15:00:00Người chồng thứ hai – Tập 30
16:00:00Thông tin kinh tế và Tiềm năng Việt Nam – Số 29
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 105
17:00:00Just for laugh Ver 2023 – Số 4 + Món ngon quận mình – Số 26
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 52
18:30:00Để bác sĩ lo – Số 4
19:00:00Những khúc vọng xưa – Số 211
20:00:00Thần sông Thủy Quái Truyện
21:00:00Thần sông Thủy Quái Truyện
22:00:00Yêu anh lần nữa – Tập 7
23:00:00Thế giới điện ảnh – Số 634
23:30:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 28
Lịch phát sóng Today TV 30/6/2024