8:32 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2021

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 75
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 81
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 36
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 61
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 84
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 22
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 8
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 140
11:00:00 MTV Flashback – Số 4
12:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 16
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 138
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 477
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 411
15:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 27
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 45
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 23
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 13
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 141
19:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 28
20:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 17
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 139
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 85
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 115
Lịch phát sóng Today TV 30/6/2021