06/12/2023 - 1:14 AM

Lịch phát sóng Today TV 29/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 29/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 53
01:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 12
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 593
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 76
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 77
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 117
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 2
04:40:00Có Youpy không lo chi – Số 23
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 95
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 151
08:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 8
09:00:00Bố là tất cả – Tập 53
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 594
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 28
11:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 13
12:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 9
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 11
14:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 28
14:30:00Ngẫu hứng âm nhạc 2023 – Số 7
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 14
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 74
17:00:00Bố là tất cả – Tập 54
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 25
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 29
18:45:00Thả lưới bắt em – Tập 29
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 15
20:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 10
21:00:00Giao ước của quỷ – Tập 12
22:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 9
23:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 18
23:30:00Gõ cửa thăm nhà – Số 18
Lịch phát sóng Today TV 29/9/2023