18/08/2022 - 12:40 PM

Lịch phát sóng Today TV 29/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 29/7/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 123
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today Life (2022) – Số 105
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 12
04:30:00 Today Life (2022) – Số 105
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 29
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 130
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 80
09:00:00 Trở về hư không – Tập 9
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 533
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 103
11:00:00 MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 10
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 22
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 25
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 106
14:30:00 Tám là chính – Số 5
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 25
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 33
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
17:00:00 Trở về hư không – Tập 10
18:00:00 Today Life (2022) – Số 106
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 104
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 26
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 23
21:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 26
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 81
23:00:00 Today Life (2022) – Số 106
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 135
Lịch phát sóng Today TV 29/7/2022