04/12/2023 - 10:46 PM

Lịch phát sóng Today TV 28/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 28/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 52
01:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 11
02:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 33
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 75
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 76
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 116
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 1
04:40:00Mẹ yêu bé – Số 91
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 94
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
07:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 20
08:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 7
09:00:00Bố là tất cả – Tập 52
10:00:00Giải mã – Số 5
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 27
11:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 12
12:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 8
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 10
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 231
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 231
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 13
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 73
17:00:00Bố là tất cả – Tập 53
18:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 28
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 28
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 14
20:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 9
21:00:00Giao ước của quỷ – Tập 11
22:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 8
23:00:00Giải mã – Số 5
23:30:00Thế giới điện ảnh – Số 594
Lịch phát sóng Today TV 28/9/2023